súziti


súziti
súziti (što, se) svrš. prez. sȗzīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. sȗžen, gl. im. sužénje〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}a. {{001f}}učiniti užim {{/c}}[∼ hlače] {{c=0}}b. {{001f}}smanjiti {{/c}}[∼ ovlasti] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}postati uži, uzak ili preuzak, uvući se po širini (o rublju i sl.), {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}sužavati{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • suziti — súziti svrš. <prez. sȗzīm, pril. pr. īvši, prid. trp. sȗžen, gl. im. sužénje> DEFINICIJA 1. (što) a. učiniti užim [suziti hlače] b. smanjiti [suziti ovlasti] 2. (se) postati uži, uzak ili preuzak, uvući se po širini (o rublju i sl.), usp.… …   Hrvatski jezični portal

  • suziti — sȕziti (Ø) nesvrš. <prez. sȗzīm, pril. sad. sȕzēći, gl. im. sȕzēnje> DEFINICIJA 1. lučiti suze [oko suzi] 2. pren. ispuštati kapi soka (o biljci) ETIMOLOGIJA vidi suza …   Hrvatski jezični portal

  • plȁkati — (∅) nesvrš. 〈prez. plȁčēm, pril. sad. plȁčūći, gl. im. ānje〉 (nad kim, za kim, za čim) 1. {{001f}}sùziti uslijed fizičkog bola ili fizičke neugode [∼ od gladi] 2. {{001f}}sùziti uslijed jakog duševnog uzbuđenja [∼ od tuge; ∼ od radosti; ∼ od… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suzivati — suzívati (što, se) nesvrš. <prez. sùzujēm, pril. sad. sùzujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. suziti ETIMOLOGIJA vidi suziti …   Hrvatski jezični portal

  • suženje — sužénje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. suziti 2. mjesto na kojem je što uže ili suženo [suženje ceste; suženje prolaza] ETIMOLOGIJA vidi suziti …   Hrvatski jezični portal

  • sužavati — sužávati (što, se) nesvrš. <prez. sùžāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA uziti se, postajati uži, usp. suziti ETIMOLOGIJA vidi suziti …   Hrvatski jezični portal

  • plakati — plȁkati (Ø, nad kim, za kim, za čim) nesvrš. <prez. plȁčēm, pril. sad. plȁčūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. sùziti uslijed fizičkog bola ili fizičke neugode [plakati od gladi] 2. sùziti uslijed jakog duševnog uzbuđenja [plakati od tuge;… …   Hrvatski jezični portal

  • zasuziti — zasúziti (Ø, se) svrš. <prez. zàsūzīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. rad. zasúzio (se)> DEFINICIJA 1. početi suziti, pustiti suze (od nadražaja oka) 2. zaplakati suzama bez glasa; prosuziti ETIMOLOGIJA za + v. suza, suziti …   Hrvatski jezični portal

  • okràčati — (∅) svrš. 〈prez. okràčām, pril. pr. āvši, prid. rad. okràčao〉 postati kratak, prekratak, postati nedovoljno dug gubljenjem na dužini, ući u se, stisnuti se po dužini [dan je okračao; kaput je okračao], {{c=1}}usp. {{ref}}omaliti{{/ref}},… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • S- — {{upper}}S {{/upper}} ({{upper}}SA {{/upper}}) kao prvi dio riječi 1. {{001f}}u tvorbi glagola znači a. {{001f}}uklanjanje [skinuti; zbaciti] b. {{001f}}sastavljanje [sljubiti se; sastaviti] c. {{001f}}skupljanje, gomilanje [združiti] d.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.