bolèćiv
bolèćiv prid. odr. -ī〉 {{c=0}}koji je meka srca, posebno popustljiv prema kome, osobito sentimentalan prema kome ili prema čemu; sažaljiv{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bolećiv — bolèćiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji je meka srca, posebno popustljiv prema kome, osobito sentimentalan prema kome ili prema čemu; sažaljiv ETIMOLOGIJA vidi bol [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

  • bolèćivo — pril. na bolećiv način, s bolećivošću …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • plȁčēvan — prid. 〈odr. vnī〉 pretjerano osjetljiv; bolećiv, melodramatičan, prožet bolesnom sentimentalnošću, tugaljiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • plačevan — plȁčēvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA pretjerano osjetljiv; bolećiv, melodramatičan, prožet bolesnom sentimentalnošću, tugaljiv ETIMOLOGIJA vidi plakati …   Hrvatski jezični portal

  • bolećivo — bolèćivo pril. DEFINICIJA na bolećiv način, s bolećivošću ETIMOLOGIJA vidi bol [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

  • bolećivost — bolèćivōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA stanje onoga koji je bolećiv ETIMOLOGIJA vidi bol [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”