bȍgohūlnīk
bȍgohūlnīk m {{c=0}}({{/c}}bogòhūlnica ž{{c=0}}){{/c}} 〈V -īče, N mn -īci〉, {{c=1}}v. {{ref}}bogohulitelj{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”