trećorédac


trećorédac
trećorédac {{c=0}}({{/c}}trećerédac{{c=0}}){{/c}} m {{c=0}}({{/c}}trećorèdica, trećòretkinja, trećèretkinja ž{{c=0}}){{/c}} 〈G -éca, N mn -éci, G trećòrēdācā〉 {{c=0}}onaj koji kao laik preuzimlje neke dužnosti u okviru Crkve ili crkvenog reda u raznim okvirima organizacije{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • trećoredac — trećorédac (trećerédac) m <G éca, N mn éci, G trećòrēdācā> DEFINICIJA onaj koji kao laik preuzimlje neke dužnosti u okviru Crkve ili crkvenog reda u raznim okvirima organizacije ETIMOLOGIJA trećo + v. red …   Hrvatski jezični portal

  • trećoredica — trećorèdica (trećòretkinja, trećèretkinja) ž DEFINICIJA v. trećoredac ETIMOLOGIJA vidi trećoredac …   Hrvatski jezični portal

  • trećoredaš — trećorèdāš (trećerèdāš) m <G trećoredáša> DEFINICIJA zast. onaj koji u školi ima treći red (kao najslabija ocjena u nekadašnjoj terminologiji) ETIMOLOGIJA vidi trećoredac …   Hrvatski jezični portal

  • trećoredašica — trećoredàšica ž DEFINICIJA v. trećoredaš ETIMOLOGIJA vidi trećoredac …   Hrvatski jezični portal

  • trećorečev — trećoréčev prid. DEFINICIJA koji pripada trećorecu ETIMOLOGIJA vidi trećoredac …   Hrvatski jezični portal

  • tercijarac — tercijárac m <G rca, N mn rci, G tercìjārācā> DEFINICIJA kat. svjetovnjak koji je član trećega crkvenog (franjevačkog ili dominikanskog) reda; trećoredac, trećoredica ETIMOLOGIJA lat. tertiarius …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.