Cı̏ncari
Cı̏ncari m mn etn. {{c=0}}stanovništvo romanskog podrijetla na Balkanu (na etničkoj granici između Grka, Albanaca i J Slavena)
{{/c}}✧ {{001f}}rum.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Cı̏ncar — m (Cı̏ncarica, Cı̏ncārka ž) 〈N mn Cı̏ncari〉 1. {{001f}}pripadnik cincarskog naroda 2. {{001f}}(cincar) a. {{001f}}trgovac sklon sitničavu kamčenju zarade, sklon cjenkanju i zakidanju na mjeri (prema njihovu pretežitu zanimanju putujućih trgovaca) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”