bremènica
bremènica ž {{c=0}}drvena uska i visoka posuda za vodu, nosi se ramenu; obramica, brenta, putunja{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bremenica — bremènica ž DEFINICIJA drvena uska i visoka posuda za vodu, nosi se na ramenu; obramnica, brenta, putunja ETIMOLOGIJA vidi breme …   Hrvatski jezični portal

  • brênta — ž 〈G mn ā/ ī〉 drvena posuda (o. 50 l) za nošenje tekućine (ob. vode ili vina) na samaru; putunja, bremenica ✧ {{001f}}tal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • obramnica — òbramnica ž DEFINICIJA etnol. povijena motka s kukama na oba kraja o koje se vješa teret i koja se nosi na ramenu; bremenica, brenta ETIMOLOGIJA o (b) + v. rame …   Hrvatski jezični portal

  • brenta — brȇnta ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA drvena posuda (o. 50 l) za nošenje tekućine (ob. vode ili vina) na samaru; bremenica, brenda, putunja ONOMASTIKA pr. (prema zanimanju ili nadimačka): Brȅntār (Rijeka, Virovitica, Daruvar), Brèntīn (Primorje)… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”