brȅmzati
brȅmza|ti (∅, koga, što, se) nesvrš. prez. brèmzām (se), pril. sad. -ajūći (se), gl. im. -ānje〉 reg. {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(∅) {{c=0}}usporavati, zaustavljati kretanje vozila; kočiti 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}a. {{001f}}{{/c}}(koga, što) {{c=0}}usporavati, otežavati razvoj događaja, provedbu nekog plana {{/c}}[∼o je ženu u trošenju novca] {{c=0}}b. {{001f}}{{/c}}(koga, se) {{c=0}}suzdržavati se u nekom djelovanju {{/c}}[stalno sam se ∼o da ne planem]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”