brȅskva
brȅskva ž 〈G mn -sākā/-ī〉 bot. {{c=0}}voćka (Prunus persica) i njezin plod; breska, praska, šeftelija
⃞ {{001f}}{{/c}}kao ∼ {{c=0}}usporedba za svježinu u licu i lijepu boju puti{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”