brojčànīk
brojčànīk m 〈G brojčaníka, N mn brojčaníci〉 {{c=0}}ploča s brojkama kojima se nešto mjeri, odmjerava, pomoću kojih se čime upravlja {{/c}}[∼ sata; ∼ plinskog mjerila; ∼ telefona]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • brojčanik — brojčànīk m <G brojčaníka, N mn brojčaníci> DEFINICIJA ploča s brojkama kojima se nešto mjeri [brojčanik sata; brojčanik plinskog mjerila]; cifranik ETIMOLOGIJA vidi broj …   Hrvatski jezični portal

  • cifrànīk — m reg., {{c=1}}v. {{ref}}brojčanik{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cı̏fra — ž 〈G cı̏fārā/ ī〉 1. {{001f}}znak za broj; brojka, znamenka 2. {{001f}}znak na brojčaniku označen brojkom [rimska ∼; arapska ∼], {{c=1}}usp. {{ref}}cifranik{{/ref}}, {{ref}}brojčanik{{/ref}} ✧ {{001f}}srlat. ← arap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sùnčan — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je pun sunca, obasjan suncem [∼ dan; ∼ stan; ∼a strana brijega] 2. {{001f}}〈odr.〉 koji se odnosi na sunce [∼a svjetlost; ∼i zraci; ∼i smiraj] ∆ {{001f}}∼a baterija fiz. slog fotoelemenata koji pretvara sunčanu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sunčan — sùnčan prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji je pun sunca, obasjan suncem [sunčan dan; sunčan stan; sunčana strana brijega] 2. <odr.> koji se odnosi na sunce [sunčana svjetlost; sunčani zraci; sunčani smiraj] SINTAGMA sunčana baterija fiz …   Hrvatski jezični portal

  • kadran — kàdrān m <G kadrána> DEFINICIJA brojčanik sata, »ciferblat« ETIMOLOGIJA fr. cadran ← lat. quadrans: čevrtast …   Hrvatski jezični portal

  • cifra — cȉfra ž <G cȉfārā/ ī> DEFINICIJA 1. znak za broj; brojka, znamenka 2. znak na brojčaniku označen brojkom [rimska cifra; arapska cifra]; cifranik, usp. brojčanik ETIMOLOGIJA srlat. cifra ← arap. ṣifr: znamenka, ništica …   Hrvatski jezični portal

  • cifranik — cifrànīk m DEFINICIJA reg., v. brojčanik ETIMOLOGIJA vidi cifra …   Hrvatski jezični portal

  • ciferblat — cìferblat m DEFINICIJA reg. brojčanik sata i drugih instrumenata koji služe za mjerenje čega iskazanog u brojkama (kompas, vaga itd.) ETIMOLOGIJA njem. Zifferblatt …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”