usmjerávati


usmjerávati
usmjerávati (što, se) nesvrš. prez. usmjèrāvām (se), pril. sad. -ajūći (se), gl. im. -ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}usmjeriti{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • usmjeravati — usmjerávati (što, se) nesvrš. <prez. usmjèrāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. usmjeriti ETIMOLOGIJA vidi usmjeriti …   Hrvatski jezični portal

  • orijentírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. orijèntīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga, što) usmjeriti/usmjeravati 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}odrediti/određivati položaj prema nekoj točki u prostoru b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • orijentirati — orijentírati (se) dv. <prez. orijèntīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (koga, što) usmjeriti/usmjeravati 2. (se) a. odrediti/određivati položaj prema nekoj točki u prostoru b. usmjeravati se… …   Hrvatski jezični portal

  • kanalizírati — (što) dv. 〈prez. kanalìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. kanalìzīrān, gl. im. ānje〉 usmjeriti/usmjeravati, dati/davati smjer čemu (nastojanjima, radu, energiji itd.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • koncentrírati se — (∅, na što) dv. 〈prez. koncèntrīrām se, pril. sad. ajūći se, pril. pr. āvši se, gl. im. ānje〉 usredotočiti/usredotočivati se, usmjeriti se/usmjeravati se, sabrati/sabirati se, pribrati/pribirati se [∼ na učenje] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȍntraproduktīvno — pril. na kontraproduktivan način; štetno [djelovati ∼; raditi ∼; usmjeravati ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • preorijentírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. preorijèntīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. preorijèntīrān, gl. im. ānje〉 usmjeriti/usmjeravati u drugom pravcu, dati/davati novi pravac radu, usmjerenjima ili uvjerenjima [∼ se na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prôći — (koga, što, se) svrš. 〈prez. prôđēm (se), pril. pr. prȍšāvši (se), imp. próđi (se), prid. rad. prȍšao (se)〉 1. {{001f}}(preko čega, kroza što) krećući se prijeći preko kakvog prostora 2. {{001f}}(pored koga, čega) krećući se mimoići se s kim,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • totalitarìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}pol. sustav ili doktrina totalitarne države, način vladavine u kojoj država pod vlašću jedne stranke ili osobne diktatorske vlasti kontrolira i nastoji usmjeravati kompletan javni i kulturni život, s drastičnim ograničenjima… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • téžiti — nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. žēći, gl. im. žēnje〉 1. {{001f}}(∅) biti težak, imati težinu izraženu odgovarajućom jedinicom mjere 2. {{001f}}(za kim, za čim, čemu) željeti što, usmjeravati rad na što i sl. za postizanje takva cilja; osjećati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.