brànati
brànati (∅, što) nesvrš. prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉 {{c=0}}prevlačiti branu preko uzorane zemlje; drljati{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • branati — brànati (Ø, što) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA prevlačiti branu preko uzorane zemlje; drljati ETIMOLOGIJA vidi braniti …   Hrvatski jezični portal

  • bránati — am tudi branáti ám nedov. (ā; á ȃ) rahljati zemljo z brano: branati njivo, travnik / branati s konjem …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dŕljati — (∅, što) nesvrš. 〈prez. dȓljām, pril. sad. ajūći, prid. trp. dȓljān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}drljačom obrađivati zemlju; branati 2. {{001f}}grepsti, strugati čim oštrim po čemu 3. {{001f}}pren. a. {{001f}}pisati nečitljivim ili ružnim rukopisom… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vláčiti — nesvrš. 〈prez. vlȃčīm, pril. sad. čēći, gl. im. čēnje〉 1. {{001f}}vući po nekoj površini; potezati [∼ mrežu] 2. {{001f}}branati [∼ zemlju] 3. {{001f}}grebenati, gargašati [∼ vunu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vlačiti — vláčiti nesvrš. <prez. vlȃčīm, pril. sad. čēći, gl. im. čēnje> DEFINICIJA 1. vući po nekoj površini; potezati [vlačiti mrežu] 2. branati [vlačiti zemlju] 3. grebenati, gargašati [vlačiti vunu] ETIMOLOGIJA vidi vući …   Hrvatski jezični portal

  • drljati — dŕljati (Ø, što) nesvrš. <prez. dȓljām, pril. sad. ajūći, prid. trp. dȓljān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. drljačom obrađivati zemlju; branati 2. grepsti, strugati čim oštrim po čemu 3. pren. a. pisati nečitljivim ili ružnim rukopisom b.… …   Hrvatski jezični portal

  • brána — e stil. é ž, rod. mn. brán (á) 1. orodje z železnimi zobmi za rahljanje zemlje: branati z brano; zoral je in povlekel z brano; členkasta, lesena, železna brana 2. nekdaj velika mrežasta vrata: po gradovih so zgodaj zvečer zapirali brano 3. nar.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • bránanje — tudi branánje a s (ā; ȃ) glagolnik od branati: oranje in brananje; spomladansko brananje ozimine …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • oráti — ôrjem in órjem nedov., ôrji orjíte; orál (á ó, ọ) 1. rahljati zemljo s plugom: orati ledino, njivo; ekspr. orati v mokrem ko so tla mokra, vlažna; orati in branati / orati za pšenico za setev pšenice; orati za setev / orati prvo brazdo / globoko …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • podólgič — [u̯g] prisl. (ọ̑) redko podolgem: podolgič branati njivo; posoda ima okraske podolgič in počez …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”