ȕgovōr


ȕgovōr
ȕgovōr m {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}pravn. {{c=0}}suglasnost dviju ili više osoba ili strana o uspostavljanju međusobnih odnosa i uređivanju postanka, prestanka i promjena tih odnosa {{/c}}[sklopiti ∼; potpisati ∼; nacrt ∼a; po ∼u; ∼ o prijateljstvu i suradnji] {{c=0}}2. {{001f}}sastanak radi dogovora
∆ {{001f}}{{/c}}društveni ∼ sociol. {{c=0}}tumačenje legitimiteta države koji se zasniva na konsenzusu građana; {{/c}}∼ o djelu pravn. {{c=0}}ugovor između naručitelja i izvršitelja o obavljanju određenog (fizičkog ili intelektualnog) posla (npr. autorski ugovor); {{/c}}∼ o radu pravn. {{c=0}}ugovor između poslodavca i zaposlenika kojim se definiraju obveze i prava u radnom odnosu; {{/c}}∼ s vragom (đavolji ∼) razg. {{c=0}}stvaranje odnosa s nekim nepouzdanim, nečasnim tako da posljedice mogu biti vrlo loše{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • govor — gȍvōr m <G ora, N mn i> DEFINICIJA 1. a. prirodna sposobnost čovjeka da se sporazumijeva, šalje i vraća misli i poruke pomoću artikuliranih glasova koji oblikuju riječi i rečenice [dar govora] b. neko drugo sredstvo koje zamjenjuje govor i… …   Hrvatski jezični portal

  • góvor — a m (ọ̑) 1. oblikovanje besed, stavkov z govorilnimi organi: s ceste se je slišal glasen govor; neizrazit, nosljajoč govor; motnje, tehnika govora / obvladati kak jezik v govoru in pisavi / spoznati koga po govoru // sposobnost tega oblikovanja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dȍgovōr — m 1. {{001f}}pismeni ili usmeni sporazum o međusobnim obvezama 2. {{001f}}sastanak koji se organizira radi sporazumijevanja i dogovaranja ⃞ {{001f}}∼ kuću gradi lakše je kad se radi složno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȁgovōr — m poticaj riječima kome da što učini, da se u što upusti, da u što povjeruje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍgovōr — m čin ogovaranja, iznošenje ili pričanje s lošom namjerom manje ili više točnih pojedinosti iz tuđeg života (npr. broj brakova, plaćanje alimentacija, neslaganje u braku itd.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍgovōr — m tekst završne obavijesti, završne informacije na kraju knjige ⃞ {{001f}}bez ∼a (ići, slušati i sl.) bez sumnje, bez protivljenja, svakako, bezuvjetno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prı̏govōr — m 1. {{001f}}izraženo nezadovoljstvo zbog čijeg postupka ili greške; zamjerka, prijekor [uputiti ∼] 2. {{001f}}pravn. sredstvo kao pravo obrane u sudskom postupku kojim se osporava tužbeni zahtjev ∆ {{001f}}∼ savjesti pravn. odbijanje nekog… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zȁgovōr — m 1. {{001f}}zauzimanje za koga, povoljno mišljenje izraženo u čiju korist; preporuka 2. {{001f}}kat. zauzimanje Bogorodice ili kojeg sveca za dušu ili zemaljski probitak molitelja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Festuca rubra L. ssp. arctica auct. non (Hack.) Govor. — Symbol FERUR2 Synonym Symbol FERUA2 Botanical Family Poaceae …   Scientific plant list

  • Festuca rubra L. ssp. arctica auct. non (Hack.) Govor. — Symbol FERUR2 Synonym Symbol FERUA2 Botanical Family Poaceae …   Scientific plant list


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.