vèrīžan


vèrīžan
vèrīž|an prid. odr. -žnī〉 {{c=0}}koji je od veriga i građen kao lanac
∆ {{001f}}{{/c}}∼na košulja {{c=0}}dio srednjovjekovne ratničke opreme izrađene od metalne žice; {{/c}}∼ni razlomak mat. {{c=0}}razlomak čiji nazivnik ima oblik zbroja jednog broja i jednog razlomka, koji i sam može biti verižni razlomak; verižni razlomak je konačan ili beskonačan{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • verižan — vèrīžan prid. <odr. žnī> DEFINICIJA koji je od veriga i građen kao lanac SINTAGMA verižna košulja dio srednjovjekovne ratničke opreme izrađene od metalne žice; verižna trgovina ekon. 1. trgovina u kojoj proizvedena roba na putu do potrošača …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.