zalijépiti


zalijépiti
zalijépiti (što, se) svrš. prez. zàlijēpīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. zàlijēpljen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}a. {{001f}}spojiti, pričvrstiti lijepljenjem {{/c}}[∼ pločice] {{c=0}}b. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}spojiti se lijepljenjem; prionuti 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}a. {{001f}}pristati uz koga, slijepo slijediti b. {{001f}}nametati svoju prisutnost, ne dati se odalečiti od koga ili od čega
⃞ {{001f}}{{/c}}pljuni pa zalijepi {{c=0}}udari, napravi makar kako, samo da nekako stoji; {{/c}}∼ pljusku {{c=0}}udariti po licu, ošamariti; {{/c}}∼ se za prste, {{c=1}}v. {{ref}}prst{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • zalijepiti — zalijépiti (se) svrš. <prez. zàlijēpīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. zàlijēpljen> DEFINICIJA 1. (što) a. spojiti, pričvrstiti lijepljenjem [zalijepiti pločice] b. (se) spojiti se lijepljenjem; prionuti 2. pren. a. pristati uz koga,… …   Hrvatski jezični portal

  • zaljepljivati — zaljepljívati (što, se) nesvrš. <prez. zaljèpljujēm, pril. sad. zaljèpljujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. zalijepiti ETIMOLOGIJA vidi zalijepiti …   Hrvatski jezični portal

  • flȁster — m 1. {{001f}}farm. samoljepljivi ovoj za zaštitu ozlijeđenog ili izloženog mjesta na tijelu [staviti ∼; zalijepiti ∼] 2. {{001f}}sport žarg. igrač koji je isključivo zadužen za pokrivanje i markiranje jednog protivničkog igrača (ob. istaknutog… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • izlijépiti — (što) svrš. 〈prez. ìzlijēpīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ìzlijēpljen〉 1. {{001f}}zalijepiti, ulijepiti, slijepiti sve redom 2. {{001f}}lijepljenjem prekriti cijelu površinu čega …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • polijépiti — (što) svrš. 〈prez. pòlijēpīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòlijēpljen〉 zalijepiti više puta, više predmeta, plakata …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pripètati — svrš. 〈prez. ām, pril. pr. āvši, prid. trp. prı̏petān〉 reg. 1. {{001f}}(što) dodati, zalijepiti, prišiti (zakrpu i sl.) 2. {{001f}}(komu što) pripisati komu ono što nije učinio, oklevetati koga takvim pripisivanjem; prilijepiti, prišiti,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prímiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. prîmīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. prîmljen〉 1. {{001f}}uzeti ono što je nematerijalno [∼ pohvalu; ∼ na znanje] 2. {{001f}}a. {{001f}}dobiti ono što je upućeno, poslano [∼ pismo; ∼ paket] b. {{001f}}reg.,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȑst — m 〈G mn pr̀stī/pr̀stijū/pȓstā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}anat. jedan od pet pokretnih završetaka ruke ili noge čovjeka [mali ∼; srednji ∼; dobiti po ∼ima; udariti po ∼ima; upirati ∼om] b. {{001f}}meton. dio rukavice koji se navlači na prst ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • taksírati — taksírati1 nesvrš. 〈prez. tàksīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 voziti taksi, biti uposlen kao taksist taksírati2 dv. 〈prez. tàksīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}odrediti/određivati, utvrditi/utvrđivati novčanu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ZA- — {{upper}}ZA {{/upper}} kao prvi dio složenih glagola označava: 1. {{001f}}početak radnje ili stanja iskazanog osnovnim glagolom [zapjevati; zazvoniti] 2. {{001f}}da je nešto djelomice zahvaćeno radnjom, da se u radnju zašlo [zasjeći; zapričati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.