buržoázija


buržoázija
buržoázija ž {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}ideol. pov. {{c=0}}a. {{001f}}građanstvo kao treći stalež; puk (prema plemstvu i svećenstvu, u staleškim društvima prije Francuske revolucije) b. {{001f}}društveni sloj koji tvore vlasnici kapitala, svi koji kontroliraju sredstva za proizvodnju i raspodjelu viška vrijednosti (nasuprot proletarijatu odnosno radničkoj klasi koja ima samo radnu snagu) 2. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}oni koji njeguju razinu i kvalitete života srednjeg i višeg sloja građanstva; građanstvo, građani 3. {{001f}}{{/c}}pejor. {{c=0}}u zemljama tzv. Istočnog bloka ili »realsocijalizma« naziv za društveni sloj koji je nastao na idejnim zasadama Francuske revolucije zastupajući pravo privatnog vlasništva, kao i pravo na slobodu i jednakost{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • buržoazija — buržoázija ž DEFINICIJA 1. ideol. pov. a. građanstvo kao treći stalež, puk (prema plemstvu i svećenstvu, u staleškim društvima prije Francuske revolucije) b. društveni sloj koji tvore vlasnici kapitala, svi koji kontroliraju sredstva za… …   Hrvatski jezični portal

  • buržoazíja — e [tudi žua ] ž (ȋ) v kapitalizmu ekonomsko in politično vladajoči razred, meščanstvo: buržoazija se je krepila; mednarodna buržoazija; predstavnik buržoazije; ideologija buržoazije; spopad med buržoazijo in proletariatom ♦ soc. drobna… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • máli — ega m (ȃ) nav. ekspr. majhen deček: ženska se je zavzela za malega, naj ga pustijo naprej / kot nagovor kaj bi rad, mali; iron., kot nagovor za manjšega, mlajšega moškega mali, priden bodi, da ne boš tepen // (majhen) sin: dati malega v varstvo… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • termidor — termìdōr (termidȏr) m <G termidóra> DEFINICIJA pov. 1. jedanaesti mjesec francuskog revolucionarnog kalendara, trajao je od 19/20. srpnja do 17/18. kolovoza 2. pov. skraćeni naziv za prevrat kojim je krupna buržoazija 27. srpnja 1794. uzela …   Hrvatski jezični portal

  • atomizírati — am nedov. in dov. (ȋ) teh. razprševati na najmanjše dele: atomizirati tekoče gorivo; pren. pisatelj pravzaprav atomizira snov romana; družba se je vedno bolj atomizirala atomizíran a o: buržoazija je izkoriščala atomizirano delavstvo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • buržújstvo — a s (ȗ) redko 1. buržoazija: ameriško buržujstvo 2. nav. slabš. miselnost, lastnosti buržujev: moti ga njeno buržujstvo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • drôben — tudi drobán drôbna o tudi ó prid., drobnéjši (ó ȃ ó) 1. ki ima razmeroma majhne razsežnosti: droben cvet; zbiral je različne drobne predmete; tkanina z drobnim vzorcem; na manjših policah je ležalo razno drobno blago; droben kot makovo zrnce /… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ekspropriírati — am dov. in nedov. (ȋ) uradno odvzeti lastninsko pravico v korist družbe, razlastiti: ekspropriirati dosedanje lastnike / ekspropriirati gozdove ekspropriíran a o: ekspropriirana buržoazija …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • malomeščánstvo — a s (ȃ) 1. soc. lastniki proizvajalnih sredstev v kapitalizmu, ki živijo od lastnega proizvajalnega dela; drobna buržoazija: obrtniško malomeščanstvo; slovensko malomeščanstvo; malomeščanstvo in delavstvo 2. nav. slabš. miselnost, lastnosti… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • masoneríja — e ž (ȋ) publ. framasoni, prostozidarji: podpirala ga je buržoazija in masonerija …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.