začárati


začárati
začárati (koga, što) svrš. prez. zàčārām, pril. pr. -āvši, prid. trp. zàčārān〉 {{c=0}}1. {{001f}}pomoću čaranja učiniti neobičnim, natprirodnim 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}izazvati divljenje; opčiniti, očarati, zadiviti, oduševiti{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • začarati — začárati (koga, što) svrš. <prez. zàčārām, pril. pr. āvši, prid. trp. zàčārān> DEFINICIJA 1. pomoću čaranja učiniti neobičnim, natprirodnim 2. pren. izazvati divljenje; opčiniti, očarati, zadiviti, oduševiti ETIMOLOGIJA za + v. čar, čarati …   Hrvatski jezični portal

  • začárati — am dov. (ȃ) 1. po ljudskem verovanju s skrivnostnimi silami povzročiti, da kdo izgubi kako dobro, naravno lastnost, sposobnost: čarovnica ga je začarala, zato se samo smeje // s skrivnostnimi silami spremeniti koga v kaj nižjega, slabšega:… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • začaravati — začarávati (koga, što) nesvrš. <prez. začàrāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. začarati, začarivati ETIMOLOGIJA vidi začarati …   Hrvatski jezični portal

  • začarivati — začarívati (koga, što) nesvrš. <prez. začàrujēm, pril. sad. začàrujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. začarati, začaravati ETIMOLOGIJA vidi začarati …   Hrvatski jezični portal

  • omađìjati — (koga) svrš. 〈prez. omađìjām, pril. pr. āvši, prid. trp. omađìjān〉 razg. zavrtjeti komu glavom, učiniti da izgubi sposobnost rasuđivanja, oduzeti mu prisutnost duha (ljepotom i drugim divljenja vrijednim odlikama); začarati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • opčìniti — (koga) svrš. 〈prez. òpčinīm, pril. pr. īvši, prid. trp. òpčinjen〉 1. {{001f}}obuzeti koga činima; začarati, omađijati 2. {{001f}}dovesti koga u stanje zanesenosti, opsjednutosti čime …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zatráviti — (koga, što) svrš. 〈prez. zàtrāvīm, pril. pr. īvši, prid. trp. zàtrāvljen〉 1. {{001f}}travama začarati; opčiniti, opsjeniti 2. {{001f}}arh. očarati, osvojit, zanijeti [∼ djevojku] 3. {{001f}}agr. zasijati travu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • začarávati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. začàrāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}začarati{{/ref}}, {{ref}}začarivati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • začarívati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. začàrujēm, pril. sad. začàrujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}začarati{{/ref}}, {{ref}}začaravati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zàcoprati — (zacôprati) svrš. reg. začarati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.