začétak


začétak
začétak m 〈G -tka, N mn -éci, G zàčētākā〉 {{c=0}}početak onoga što će se razvijati {{/c}}[začeci nacizma]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}nastajanje, postajanje{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • začetak — začétak m <G tka, N mn éci, G zàčētākā> DEFINICIJA početak onoga što će se razvijati; nastajanje, postajanje [začeci nacizma] ETIMOLOGIJA vidi začeti …   Hrvatski jezični portal

  • Tôra — ž bibl. 1. {{001f}}prvih pet biblijskih knjiga, nazvanih Pet knjiga Mojsijevih: Postanak, Izlazak, Levitski zakonik, Brojevi, Ponovljeni zakon (Petoknjižje, Pentateuh), u židovskoj religiji najsvetiji dio Starog zavjeta, duhovni, etički i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dočétak — m 〈G tka, N mn éci, G dòčētākā〉 1. {{001f}}krajnji dio čega izrađenog, čega što se izrađuje s jednog kraja na drugi, što tako nastaje [∼ čarape]; dovršetak, opr. početak 2. {{001f}}retor. knjiš. kraj, svršetak, konac [∼ mjeseca], opr. začetak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȁotac — (praòtac) m 〈G òca, V pràoče, N mn òci/ òčevi, G praotácā〉 1. {{001f}}(najstariji) predak 2. {{001f}}pren. onaj koji je postavio početak ili začetak čemu; otac [∼ historije] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sjȅme — sr 〈G sjȅmena〉 1. {{001f}}biol. a. {{001f}}razvijen zametak biljke sjemenjače u privremenom stanju mirovanja iz kojeg klijanjem nastaje nova biljka [posijati ∼] b. {{001f}}sperma 2. {{001f}}pren. začetak, zametak čega [∼ povjerenja] ⃞… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìstočnīk — m 〈N mn īci〉 1. {{001f}}jez. knjiž. ono iz čega nešto nastaje; početak, začetak, praizvor 2. {{001f}}rij. jez. knjiž. izvor, vrelo, vrutak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sjeme — sjȅme sr <G sjȅmena, zb. sjèmēnje> DEFINICIJA 1. biol. a. razvijen zametak biljke sjemenjače u privremenom stanju mirovanja iz kojeg klijanjem nastaje nova biljka [posijati sjeme] b. sperma 2. pren. začetak, zametak čega [sjeme povjerenja;… …   Hrvatski jezični portal

  • Proudhon — (izg. prudȏn), Pierre Joseph (1809 1865) DEFINICIJA francuski teoretičar radničkog pokreta, ekonomist i pisac čije su glavne teze kasnije postale osnovom raznih radikalnih i anarhističkih teorija (Bakunjin, Kropotkin); njegova polemika s K.… …   Hrvatski jezični portal

  • Sannazzaro — (izg. sanazȃro), Jacopo (o.1456 1530) DEFINICIJA talijanski pjesnik i humanist; u pastirskom romanu u stihovima i prozi Arkadija idilično opisuje sretan život pastira daleko od ratova i drugih društvenih nevolja; začetak i uzor literarnoj vrsti… …   Hrvatski jezični portal

  • Leon — Lȅon DEFINICIJA ime šestorice bizantskih careva i trinaestorice papa 1. I Veliki, Sv. papa (440 461), postigao priznanje pape kao vrhovne vlasti u crkvi 2. I Veliki bizantski car (457 474), uspostavljao nadmoć Istočnog Rimskog Carstva nad… …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.