zaštítiti


zaštítiti
zaštítiti (koga, što, se) svrš. prez. zàštītīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. zàštīćen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(koga, što) {{c=0}}a. {{001f}}pružiti zaštitu; obraniti b. {{001f}}štiteći osigurati 2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}staviti štit; obraniti se{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • zaštititi — zaštítiti (se) svrš. <prez. zàštītīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. zàštīćen> DEFINICIJA 1. (koga, što) a. pružiti zaštitu; obraniti b. štiteći osigurati 2. (se) staviti štit; obraniti se ETIMOLOGIJA za + v. štit, štititi …   Hrvatski jezični portal

  • osigùrati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. osigùrām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. ȍsigurān, gl. im. osiguránje〉 1. {{001f}}(koga, što, se) a. {{001f}}učiniti sigurnim, zaštititi od opasnosti [∼ granice od napada] b. {{001f}}učiniti stabilnim;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • osigurati — osigùrati (se) svrš. <prez. osigùrām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. ȍsigurān, gl. im. osiguránje> DEFINICIJA 1. (koga, što, se) a. učiniti sigurnim, zaštititi od opasnosti [osigurati granice od napada] b. učiniti stabilnim; učvrstiti …   Hrvatski jezični portal

  • nezaštićen — nezàštīćen prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji nema zaštitu od čega, koji nije obložen, izoliran, tehnički opremljen [nezaštićen građanin; nezaštićen od vlage; nezaštićen od nasilja; nezaštićen od samovolje], opr. zaštićen, v. zaštititi… …   Hrvatski jezični portal

  • zaštićivati — zaštićívati (koga, što, se) nesvrš. <prez. zaštìćujēm, pril. sad. zaštìćujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. zaštititi ETIMOLOGIJA vidi zaštititi …   Hrvatski jezični portal

  • ográditi — (što, se) svrš. 〈prez. ògrādīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ògrāđen〉 1. {{001f}}(što) podići ogradu, zaštititi ogradom 2. {{001f}}(se) izdvojiti se od čijeg mišljenja, postupaka i sl …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • preparírati — dv. 〈prez. prepàrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. prepàrīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) biokemijskim postupkom zaštititi/zaštićivati tijelo životinje od raspadanja, (is)puniti ga i (sa)čuvati u prvobitnom obliku 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȕžiti — (što, se) svrš. 〈prez. pr‹žīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. pr‹žen〉 1. {{001f}}(što) izravno iz ruke dati; uručiti 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}leći ispruživši se b. {{001f}}protegnuti se u dužinu, zauzeti kakav prostor [rijeka se pružila… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pôst — m 〈G pȍsta, N mn pòstovi〉 1. {{001f}}rel. uzdržavanje vjernika od hrane kao izraz pokore, kajanja i priprave za blagdan 2. {{001f}}meton. vrijeme kad se posti 3. {{001f}}a. {{001f}}razg. pretjerano uzdržavanje od hrane b. {{001f}}žarg.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • regàlčić — m 1. {{001f}}dem. i hip. od regal regalić 2. {{001f}}posebno izrađena kutija s pregradama za smještaj onoga što se želi zaštititi od udara, pada ili gnječenja [∼ za jaja] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.