zbrôj


zbrôj
zbrôj m 〈G zbrȍja, N mn zbròjevi〉 mat. {{c=0}}broj koji se dobiva zbrajanjem dvaju ili više brojeva; rezultat, zbir, suma{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • zbroj — zbrȏj m <G zbrȍja, N mn zbròjevi> DEFINICIJA mat. broj koji se dobiva zbrajanjem dvaju ili više brojeva; rezultat, zbir, suma ETIMOLOGIJA vidi zbrati …   Hrvatski jezični portal

  • kêc — m 〈V kêče, N mn kéčevi〉 1. {{001f}}razg. (+ srp.) najjača karta; as 2. {{001f}}reg. posljednji plesač u kolu 3. {{001f}}žarg. zast. (+ srp.) negativna ocjena; jedinica, nedovoljan, kolac, top ⃞ {{001f}}kao ∼ na jedanaest u nezgodan čas, remeteći… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zbroić — I ndk VIa, zbroję, zbroisz, zbrój, zbroił, zbrojony 1. «zaopatrywać w broń i sprzęt wojenny; uzbrajać» Zbroić żołnierzy. Zbroić armię, wojsko, oddziały partyzantów. 2. techn. «umacniać płyty, słupy betonowe, szkło itp. wmontowując lub wtapiając w …   Słownik języka polskiego

  • kec — kȇc m <V kȇče, N mn kéčevi> DEFINICIJA 1. razg. [i] (+ srp.)[/i] najjača karta; as 2. reg. posljednji plesač u kolu 3. žarg. zast. [i] (+ srp.)[/i] negativna ocjena; jedinica, nedovoljan, kolac, top FRAZEOLOGIJA kao kec na jedanaest u… …   Hrvatski jezični portal

  • ekvilibrij — ekvìlībrij (ekvilȋbrij) m DEFINICIJA 1. a. fiz. stanje tijela onda kad je zbroj svih sila kao i zbroj svih momenata sila koje djeluju na to tijelo jednak nuli, tijelo se nalazi u stanju stabilnog ekvilibrija (ravnoteže) ako se nakon malog pomaka… …   Hrvatski jezični portal

  • Horses in the Middle Ages — This 15th century depiction of Charlemagne and Pope Adrian I shows a well bred medieval horse …   Wikipedia

  • aritmètičkī — aritmètičk|ī prid. koji se odnosi na aritmetiku ∆ {{001f}}∼a sredina mat. prosječna vrijednost n pozitivnih realnih brojeva dobivena tako da se njihov zbroj podijeli sa n; ∼i izraz matematički izraz koji se sastoji od brojeva povezanih računskim… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bilànca — bilànc|a ž 〈G mn bìlāncā/bìlāncī〉 1. {{001f}}ekon. procjena imovinskog stanja ili financijskog poslovanja, iskazuje se uspoređivanjem vrijednosti aktive i pasive [∼a stanja]; bilans 2. {{001f}}ekon. shematski prikaz tog poslovanja za određeni… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bôd — m 〈N mn bódovi〉 1. {{001f}}a. {{001f}}ubod iglom ili šiljastim predmetom b. {{001f}}tehnika u vezenju i pletenju [krupni ∼] 2. {{001f}}vojn. zast. a. {{001f}}nož koji se nasađuje na pušku, bajunet b. {{001f}}bodež 3. {{001f}}osjećaj probadanja… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • elìpsa — ž 〈G mn elípsā/ ī〉 1. {{001f}}mat. ravninska krivulja za koju je zbroj udaljenosti svake njezine točke od zadanih dviju točaka (fokusa) konstantan; pakružnica 2. {{001f}}lingv. knjiž. ispuštanje jedne ili više riječi u rečenici [Mi o vuku… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.