zlòslutan


zlòslutan
zlòslutan prid. odr. -tnī〉 {{c=0}}koji (na) zlo sluti; zloguk{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • zloslutan — zlòslutan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA koji (na) zlo sluti ETIMOLOGIJA v. zao + v. slutiti …   Hrvatski jezični portal

  • zloslutnost — zlòslutnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je zloslutan ETIMOLOGIJA vidi zloslutan …   Hrvatski jezični portal

  • zloslutnik — zlòslutnīk m <N mn īci> DEFINICIJA onaj koji je zloslutan ETIMOLOGIJA vidi zloslutan …   Hrvatski jezični portal

  • apokalìptičan — apokalìptič|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji govori o završnom vremenu (o Sudnjem danu), koji govori o eshatološkim događajima i likovima b. {{001f}}meton. koji sluti na smak svijeta, koji ima svojstva što najavljuju katastrofu;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pesimìstičan — pesimìstič|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji je sklon pesimizmu 2. {{001f}}koji je mračan [∼na prognoza]; beznadan, zloslutan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zlòguk — prid. 〈odr. ī〉 ekspr. koji na zlo sluti; zloslutan, zlokoban ⃞ {{001f}}∼i gavran pren. osoba koja uvijek sluti i najavljuje zlo (pa bi ga mogla time i privući) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zlòkoban — prid. 〈odr. bnī〉 1. {{001f}}koji donosi zlo, nesreću 2. {{001f}}koji sluti, nagovještava zlo; zloslutan, zloguk …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zlòslutnīk — m (zlòslutnica ž) 〈N mn īci〉 onaj koji je zloslutan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zlòslutnōst — ž osobina onoga koji je zloslutan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ominozan — ȍminōzan prid. <odr. znī> DEFINICIJA koji ne sluti na dobro, koji nešto pretkazuje; zloslutan, zloguk, sumnjiv ETIMOLOGIJA vidi omen …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.