zàčēti


zàčēti
zàčēti (koga, što, se) svrš. prez. zȁčnēm (se), pril. pr. zàčēvši (se), imp. zàčni (se), prid. trp. zȁčēt〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(koga) {{c=0}}a. {{001f}}dati život b. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}zametnuti ideju; zamisliti c. {{001f}}{{/c}}(što) arh. knjiš. {{c=0}}početi, začinjati 2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}a. {{001f}}nastati b. {{001f}}zametnuti se (u utrobi){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • začeti — zàčēti svrš. <prez. zȁčnēm, pril. pr. zàčēvši, imp. zàčni, prid. trp. zȁčēt> DEFINICIJA 1. (koga) a. dati život b. (što) zametnuti ideju; zamisliti c. (što) arh. knjiš. početi 2. (se) a. nastati b. zametnuti se (u utrobi) ETIMOLOGIJA za +… …   Hrvatski jezični portal

  • začéti — čnèm dov., začél; nam. začét in začèt (ẹ ȅ) 1. izraža začetek opravljanja kakega dela, kake dejavnosti a) z nedoločnikom: začeti delati, govoriti, peti; začeti korakati, plesati; preštevati so jih začeli od leve proti desni / začeti hoditi v… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • príti — prídem dov., prišèl prišlà prišlò tudi prišló, stil. príšel príšla (í) 1. premikajoč se v določeno smer začeti biti a) na določeni točki poti: ko je prišel do mostu, je počil strel; komaj je prišel skozi vrata, so ga že klicali nazaj / čoln je… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • prijéti — prímem dov., prijél; nam. prijét in prijèt (ẹ í) 1. narediti, da je kaj tesno obdano s prsti, dlanjo: prijeti skodelico; prijeti za ročaj; film primemo na robovih; močno, trdno prijeti / prijela jo je za ramo; prijela sta se za roke in odšla;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • odpréti — prèm dov., odpŕl (ẹ ȅ) 1. dati kaj v tak položaj a) da je mogoč prehod, vstop ali izstop: odpreti okno, vrata; odpreti zapornice; odpreti za ped; hrupno, tiho odpreti; odpreti nastežaj; vrata so se nenadoma sama odprla b) da postane notranjost… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • stopíti — ím dov., stópil (ȋ í) 1. narediti, povzročiti, da trdna snov v tekočini preide v zelo majhne delce: stopiti sol v vodi; sladkor se je v kavi hitro stopil 2. narediti, povzročiti, da trdna snov zaradi toplote preide v tekoče stanje: stopiti mast; …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vstopíti — in vstópiti im dov. (ȋ ọ ọ̑) 1. stopiti v prevozno sredstvo: potniki vstopijo v avtobus, dvigalo; vstopil je na glavni postaji; vstopiti pri sprednjih vratih // stopiti v kaj sploh: vstopil je prvi; vstopiti skozi vrata; vstopiti v sobo; hitro …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • podivjáti — ám dov. (á ȃ) 1. začeti živeti svobodno v naravi: pes mu je ušel in podivjal / kulturne rastline lahko podivjajo 2. postati nekultiviran, neciviliziran: zaradi življenja v samoti je popolnoma podivjal // postati neobdelan, nenegovan: ni zmogel… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • podáti — dám dov., 2. mn. podáste in podáte; podál (á) 1. s premaknitvijo česa, navadno z iztegom roke, proti komu omogočiti, da ta lahko to prime, vzame: podal mu je klobuk in torbo; podati kozarec; podati opeko / utapljajočemu se je podal kol pomolil;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • prevzéti — vzámem dov., prevzêmi prevzemíte; prevzél; nam. prevzét in prevzèt (ẹ á) 1. začeti imeti, kar je komu namenjeno: prevzeti blago, material; prevzeti pismo za soseda; zaboj je prevzel v skladišču / ladja prevzame tovor // začeti imeti, kar ima… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.