zȃliha


zȃliha
zȃlih|a ž {{c=0}}1. {{001f}}uskladištena roba i sl., spremna za prodaju, distribuciju itd. {{/c}}[imati na ∼i] {{c=0}}2. {{001f}}ono što se još ne troši, što se čuva, stoji u rezervi {{/c}}[moje ∼e sala; ima tri frajera na ∼i]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}rezerva, pričuva{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • zaliha — zȃliha ž DEFINICIJA 1. uskladištena roba i sl., spremna za prodaju, distribuciju itd. [imati na zalihi] 2. ono što se još ne troši, što se čuva, stoji u rezervi; rezerva, pričuva [moje zalihe sala; ima tri frajera na zalihi] ETIMOLOGIJA za + v.… …   Hrvatski jezični portal

  • Serbo-Croatian phonology — Serbo Croatian is a South Slavic language with four very similar national standards. This article deals exclusively with the Eastern Herzegovinian Neo Shtokavian dialect, the basis for the official standard of Yugoslavia and its present day forms …   Wikipedia

  • bàzēn — m 〈G bazéna〉 1. {{001f}}ograđen manji ili veći prostor (na rijeci, jezeru, moru) ili umjetno iskopan ili izgrađen prostor napunjen vodom, služi za rekreativne, dekorativne i sl. svrhe [otvoreni, zatvoreni, olimpijski, javni ∼] 2. {{001f}}rud.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fȍnd — m 〈N mn fòndovi〉 1. {{001f}}ukupnost potencijala materijalne snage, zaliha, raspoloživa sredstva [šumski ∼; stočni ∼; crni ∼; stambeni ∼] 2. {{001f}}dio materijalnih sredstava ili novca određen za posebne svrhe [∼ za reprezentaciju] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fùndus — m 1. {{001f}}knjiš. temelj (zgrade i sl.) 2. {{001f}}blago, fond, zaliha, ob. o kulturnom dobru [∼ galerije slika; ∼ riječi] 3. {{001f}}anat. dno neke tjelesne šupljine ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • láger — m 1. {{001f}}a. {{001f}}skladište b. {{001f}}trg. ono što je u skladištu kao zaliha [držati na ∼u] 2. {{001f}}tehn. kuglični i sl. ležaj [∼ osovine] 3. {{001f}}reg. a. {{001f}}zast. organizacija b. {{001f}}logor ∆ {{001f}}socijalistički ∼ pov.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȃslaga — ž 〈D L azi〉 1. {{001f}}materijal koji se naslagao, nataložio u obliku slojeva ili sloja [∼ prašine] 2. {{001f}}sloj rude, rudna rezerva, zaliha …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • potròšiv — (potròšljiv) prid. 〈odr. ī〉 koji se može potrošiti, kojemu trošenjem može doći kraj [∼ materijal; ∼o dobro; ∼a zaliha; ∼a životna snaga] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prîčuva — prîčuv|a ž 1. {{001f}}rij. višak ostavljen za kasnije; zaliha 2. {{001f}}vojn. sport rezerva [u ∼i u rezervi (o vojnim jedinicama i pojedincima)] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòklad — m zast. 1. {{001f}}ono što je smješteno negdje radi pohrane; zaliha 2. {{001f}}mjesto gdje se čuvaju vrijedne stvari; spremište ✧ {{001f}}rus …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.