zȃlihōst


zȃlihōst
zȃlihōst {{c=0}}({{/c}}zálišnōst{{c=0}}){{/c}} ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 lingv. {{c=0}}ponavljanje informacija u komunikaciji kojem je svrha sprečavanje nesporazuma (npr. u izrazu »ove žene«, dvije su oznake množine; posebno učestalo u nekim funkcionalnim stilovima: »u vremenu od«, »s iznosom od«); redundancija{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • zalihost — zȃlihōst (zálišnōst) ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA lingv. ponavljanje informacija u komunikaciji kojem je svrha sprečavanje nesporazuma (npr. u izrazu »ove žene«, dvije su oznake množine; posebno učestalo u nekim funkcionalnim… …   Hrvatski jezični portal

  • zálišnōst — zálišnōst1 ž svojstvo onoga što je zališno zálišnōst2 ž, {{c=1}}v. {{ref}}zalihost{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zȃlihostan — (zálišan) prid. 〈odr. snī〉 koji se temelji na zalihosti, koji se odnosi na zalihost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • redundancija — redundàncija ž DEFINICIJA 1. preopširno, razvučeno izlaganje zbog suvišnih i nepotrebnih riječi 2. lingv. ponavljanje obavijesti u komunikaciji radi sprečavanja nesporazuma; zalihost, zališnost 3. tehn. višak istovrsnih komponenata u nekom… …   Hrvatski jezični portal

  • zalihostan — zȃlihostan prid. <odr. snī> DEFINICIJA koji se temelji na zalihosti, koji se odnosi na zalihost; zališan ETIMOLOGIJA vidi zaliha …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.