zȃstara


zȃstara
zȃstara ž pravn. {{c=0}}gubitak prava na izvršenje sankcije za kazneno djelo nakon propisanog vremena (zbog nečinjenja, nekorištenja, nevršenja i sl.) {{/c}}[nastupa ∼]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • zastara — zȃstara ž DEFINICIJA pravn. gubitak prava na izvršenje sankcije za kazneno djelo nakon propisanog vremena (zbog nečinjenja, nekorištenja, nevršenja i sl.) [nastupa zastara] ETIMOLOGIJA za + v. star …   Hrvatski jezični portal

  • zastárati — am dov. (ȃ) 1. jur. po preteku z zakonom določenega časa izgubiti možnost uveljavljanja, prenehati obstajati: pravica do pregona in izvršitev kazni za vojna hudodelstva ne zastarata; terjatev, tožba zastara 2. zaradi dolgega obstajanja postati… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • preskripcija — preskrìpcija ž DEFINICIJA 1. pravn. zastara 2. propisivanje ETIMOLOGIJA lat. praescriptio …   Hrvatski jezični portal

  • zastario — zàstario prid. DEFINICIJA koji je izašao iz uporabe, koji nije više moderan [zastario auto; zastarjela riječ; zastarjelo odijelo]; arhaičan, staromodan ETIMOLOGIJA vidi zastara …   Hrvatski jezični portal

  • zastarivost — zastàrivōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je zastarivo, što podliježe zastarijevanju ETIMOLOGIJA vidi zastara …   Hrvatski jezični portal

  • zastarjelica — zàstarjelica ž DEFINICIJA lingv. riječ koja se više ne upotrebljava (npr. zaman, nahvao, hvoja); arhaizam ETIMOLOGIJA vidi zastara …   Hrvatski jezični portal

  • zastarjelost — zàstarjelōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je zastarjelo ETIMOLOGIJA vidi zastara …   Hrvatski jezični portal

  • zastarjeti — zàstarjeti (zàstariti) (Ø) svrš. <prez. zàstarīm, pril. pr. ēvši ( īvši), prid. rad. zàstario/zàstarjela ž> DEFINICIJA 1. izići iz upotrebe (mode itd.), ne važiti više, ne biti suvremen 2. izgubiti pravnu i sudsku snagu ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

  • zastarijevati — zastarijévati (Ø) nesvrš. <prez. zastàrujēm/zastàrijēvām, pril. sad. zastàrujūći/zastarijévajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. zastarjeti ETIMOLOGIJA vidi zastara …   Hrvatski jezični portal

  • zastariv — zastàriv (zastàrljiv) prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji može zastarjeti, koji podliježe zastarijevanju ETIMOLOGIJA vidi zastara …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.