òrgija


òrgija
òrgija ž 〈N mn -e〉 (ob. mn) {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}pov. {{c=0}}antički tajni obredi posvećeni nekim bogovima, najpoznatiji su oni Dionizu, bogu plodnosti, uživanja, opojnosti i vina, simbolu pijanstva i ljubavnog zanosa 2. {{001f}}općenito, razuzdana zabava, raskalašeno veselje više ljudi, ob. povezano sa seksualnom aktivnošću
{{/c}}✧ {{001f}}grč.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • orgija — òrgija dkt. Naktiẽs òrgija …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • orgija — òrgija ž <N mn e> (ob. mn) DEFINICIJA 1. pov. antički obredi posvećeni nekim bogovima, najpoznatiji su oni Dionizu, bogu plodnosti, uživanja, opojnosti i vina, simbolu pijanstva i ljubavnog zanosa 2. općenito, razuzdana zabava, raskalašeno… …   Hrvatski jezični portal

  • orgija — òrgija sm. (1) TrpŽ 1. senovės Rytų, graikų ir romėnų šventės vyno ir linksmybės dievų Dionizo, Bakcho ir kt. garbei. 2. prk. puota, kur nieko nesivaržoma, ištvirkaujama: Orgijas kelia rš. Orgijose skendintys vergvaldžiai sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • órgija — e ž (ọ) 1. pri starih Grkih in Rimljanih versko slavje v čast bogov, zlasti Demetre, Zevsa, Dioniza: udeležiti se orgije 2. nav. mn., ekspr. razbrzdano veseljačenje: prirejati orgije; zabava se je razvila v orgije; opolzke, razkošne orgije; pren …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • bakànāl — m 〈G bakanála〉 1. {{001f}}pov. višednevne svetkovine u Rimu u slavu boga vina Bakha, slične grčkim dionizijskim svečanostima; bakanalije 2. {{001f}}lik. tema u slikarstvu renesanse i baroka i u tzv. historijskom slikarstvu 19. st. 3. {{001f}}razg …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bakanal — bakànāl m (bakànālije ž pl. tantum) <G bakanála> DEFINICIJA 1. pov. višednevne svetkovine u Rimu u slavu boga vina Bakha, slične grčkim dionizijskim svečanostima; bahanalije 2. lik. tema u slikarstvu renesanse i baroka i u tzv. historijskom …   Hrvatski jezični portal

  • orgijastičan — orgijàstičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA 1. koji je razuzdan 2. koji je sanjarski zanesen ETIMOLOGIJA vidi orgija …   Hrvatski jezični portal

  • orgijati — orgìjati (Ø) nesvrš. <prez. orgìjām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. provoditi vrijeme u orgijama, sudjelovati u orgijama 2. pren. pejor. bezobzirno provoditi vlast, teror ili pokazivati svoju moć nedostojnim i nepravednim… …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.