ùsmjereno


ùsmjereno
ùsmjereno pril. {{c=0}}tako da je upućeno k nekom cilju; opredijeljeno, određeno{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • usmjereno — ùsmjereno pril. DEFINICIJA tako da je upućeno k nekom cilju, opredijeljeno, određeno ETIMOLOGIJA vidi usmjeriti …   Hrvatski jezični portal

  • agitírati — (∅, za koga) dv. 〈prez. agìtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 usmjereno (u)raditi na pridobivanju ljudi za kakvu aktivnost, obično za uključivanje u organiziran politički rad, akciju i sl. ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cèntrīrano — pril. tako da djeluje usmjereno, određeno [∼ postaviti] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȁpolje — pril. 1. {{001f}}(uz gl. kretanja) usmjereno prema vani; van [ići ∼] 2. {{001f}}pleon. uz gl. kretanja koji već imaju značenje »kretati se prema vani« [izići ∼] 3. {{001f}}uzv. napolje!, {{c=1}}usp. {{ref}}vȁn2 ⃞{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȁlijatīvan — pȁlijatīv|an prid. 〈odr. vnī〉 koji djeluje kao palijativ, koji predstavlja privremeno rješenje [∼no rješenje] ∆ {{001f}}∼no liječenje liječenje usmjereno samo na ublažavanje subjektivnih teškoća bolesnika, ne uklanja uzroke bolesti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prédmet — m 1. {{001f}}nešto što se može vidjeti ili opipati, materijalni objekt; stvar [na stolu se nalaze razni ∼i] 2. {{001f}}osoba ili stvar na koju je usmjereno djelovanje, osjećaji ili misli; cilj, objekt [∼ smijeha; ∼ napada] 3. {{001f}}a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • realìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}a. {{001f}}objašnjavanje i promatranje svijeta usmjereno na stvarne, doista postojeće pojave i probleme b. {{001f}}smisao za adekvatno odražavanje stvarnosti c. {{001f}}pov. umj. pravac i stil u umjetnosti i književnosti u 19 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • utilitarìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}težnja za korisnošću, svrsishodno djelovanje usmjereno na ostvarivanje neke praktične koristi 2. {{001f}}fil. etičko stanovište po kojem je cilj svakog svjesnog i svrhovitog djelovanja ono što je korisno, opravdano ako donosi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vȅza — vȅz|a ž 〈G mn vêzā〉 1. {{001f}}duga uska i gipka traka koja služi za spajanje, povezivanje; vezica 2. {{001f}}suodnos između predmeta u prostoru ili u vremenu, odnos ili suodnos između uzroka i posljedice 3. {{001f}}neki odnos među osobama… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • za — prij. 1. {{001f}}s riječju u genitivu uz koju stoji određuje istovremenost s trajanjem onoga što označava ime u genitivu [∼ života] 2. {{001f}}a. {{001f}}s riječju i izrazom u akuzativu označava namjenu [roba ∼ prodaju] b. {{001f}}kao dopuna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.