ùsmjerenōst


ùsmjerenōst
ùsmjerenōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}svojstvo onoga što je usmjereno{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • usmjerenost — ùsmjerenōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je usmjereno ETIMOLOGIJA vidi usmjeriti …   Hrvatski jezični portal

  • glȁgolskī — glȁgolsk|ī prid. koji se odnosi na glagol [∼i prilog; ∼a imenica; ∼i dodatak] ∆ {{001f}}∼i način promjena riječi prema imperativu, kondicionalu I i kondicionalu II, gdje se odražava odnos lica koje govori prema radnji o kojoj govori (pogodbeni… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • identifikácija — ž 1. {{001f}}psih. a. {{001f}}svjesno ili nesvjesno usvajanje svojstava druge osobe ili skupine kao sredstvo za stjecanje priznanja ili podrške [djetetova ∼ s roditeljima] b. {{001f}}usmjerenost prema čemu (npr. obitelji, naciji, ideji) popraćena …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • koncentrácija — ž 1. {{001f}}okupljanje, zbijanje, sabiranje koga ili čega na jednom mjestu [∼ stanovništva; ∼ trupa] 2. {{001f}}psih. pojačano usmjeravanje pozornosti na neki sadržaj; fokusiranje, usredotočenje, usmjerenost, pribranost [∼ na posao] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • modernìtēt — m 〈G modernitéta〉 ukupnost onoga što čini moderan život, način modernog života i pogledi na svijet; usmjerenost na težnju za napretkom i usavršavanjem kvalitete života …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • orijentácija — ž 1. {{001f}}položaj prema nekoj točki u prostoru, usmjerenost, smjer prema željenom cilju 2. {{001f}}usmjeravanje djelatnosti na što, opredjeljenje za što, stav posebne pažnje prema čemu [profesionalna ∼] 3. {{001f}}ideološko opredjeljenje,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tendèncija — ž 1. {{001f}}težnja, sklonost prema čemu (kada je riječ o radu, razvoju, nastojanju), {{c=1}}usp. {{ref}}dispozicija{{/ref}} 2. {{001f}}određena (često prikrivena) misao koja se provlači kroz neko izlaganje, djelo itd. 3. {{001f}}usmjerenost neke …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • u — u1, U 1. {{001f}}〈m〉 glas u [ovaj u] 2. {{001f}}a. {{001f}}〈sr〉 slovo u [malo u, veliko U] b. {{001f}}izvan konteksta [ovo u, 〈mn〉 ova u] 3. {{001f}}(U) pov. znak Ustaškog pokreta [nositi U (na kapi)] u2 prij. 1. {{001f}}(s L) označava da …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • za — prij. 1. {{001f}}s riječju u genitivu uz koju stoji određuje istovremenost s trajanjem onoga što označava ime u genitivu [∼ života] 2. {{001f}}a. {{001f}}s riječju i izrazom u akuzativu označava namjenu [roba ∼ prodaju] b. {{001f}}kao dopuna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • modernitet — modernìtēt m <G modernitéta> DEFINICIJA ukupnost onoga što čini moderan život, način modernog života i pogledi na svijet; usmjerenost na težnju za napretkom i usavršavanjem kvalitete života ETIMOLOGIJA vidi moda …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.