ùsmjeriti


ùsmjeriti
ùsmjeriti (što, se) svrš. prez. -īm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. ùsmjeren〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(što) {{c=0}}uputiti, odrediti, potaknuti u nekom smjeru, k nekom cilju i sl. 2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}usredotočiti se, koncentrirati se na što{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • usmjeriti — ùsmjeriti (se) svrš. <prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ùsmjeren> DEFINICIJA 1. (što) uputiti, odrediti, potaknuti u nekom smjeru, k nekom cilju i sl. 2. (se) usredotočiti se, koncentrirati se na što ETIMOLOGIJA u + v. smjer …   Hrvatski jezični portal

  • preusmjeriti — preùsmjeriti (se, koga, što) svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. preùsmjeren> DEFINICIJA usmjeriti u drugom smjeru, dati smjer drukčiji od prvotnoga ili onoga koji je sada FRAZEOLOGIJA preusmjeriti novac (investicije, sredstva,… …   Hrvatski jezični portal

  • usmjeravati — usmjerávati (što, se) nesvrš. <prez. usmjèrāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. usmjeriti ETIMOLOGIJA vidi usmjeriti …   Hrvatski jezični portal

  • usmjerivati — usmjerívati (što, se) nesvrš. <prez. usmjèrujēm, pril. sad. usmjèrujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. usmjeriti ETIMOLOGIJA vidi usmjeriti …   Hrvatski jezični portal

  • bùsola — bùsol|a ž, {{c=1}}v. {{ref}}kompas{{/ref}} ⃞ {{001f}}izgubiti ∼u izgubiti orijentaciju, ne znati se snaći (u onome što dolikuje, ne znati što poduzeti, na što se usmjeriti u radu itd.) ✧ {{001f}}tal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dı̏gnuti — (dı̏ći) (koga, što, se) svrš. 〈prez. dı̏gnēm (se), pril. pr. dı̏gnūvši/dı̏gāvši (se), imp. dı̏gni (se), aor. dı̏gnuh/dı̏goh (se), prid. rad. dı̏gnuo/dı̏gao (se), prid. trp. dı̏gnūt〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}pomaknuti iz nižeg položaja na …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • inspirírati — (koga, se) dv. 〈prez. inspìrīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(se) rel. biti vođen, nadahnut ili zahvaćen božanskim utjecajem 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}ispuniti se snažnim emocijama, biti/postati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kanalizírati — (što) dv. 〈prez. kanalìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. kanalìzīrān, gl. im. ānje〉 usmjeriti/usmjeravati, dati/davati smjer čemu (nastojanjima, radu, energiji itd.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • koncentrírati se — (∅, na što) dv. 〈prez. koncèntrīrām se, pril. sad. ajūći se, pril. pr. āvši se, gl. im. ānje〉 usredotočiti/usredotočivati se, usmjeriti se/usmjeravati se, sabrati/sabirati se, pribrati/pribirati se [∼ na učenje] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nacíljati — (koga, što) svrš. 〈prez. nàcīljām, pril. pr. āvši, prid. trp. nàcīljān〉 završiti ciljanje, usmjeriti oružje prema meti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.