ùstajalōst


ùstajalōst
ùstajalōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}stanje onoga što je ustajalo{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ustajalost — ùstajalōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA stanje onoga što je ustajalo ETIMOLOGIJA vidi ustajati …   Hrvatski jezični portal

  • maràzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}term. opća iscrpljenost tijela, oronulost, svenulost općeg izgleda osobe, iznemoglost od starosti ili od trajne bolesti 2. {{001f}}pren. atmosfera opće apatije; ustajalost, stagnacija [politički ∼] ✧ {{001f}}nlat. ← grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • môre — môr|e sr 〈G a〉 1. {{001f}}velika površina, prostor slane vode koji okružuje kontinente, dio oceana koji više ili manje zalazi u kopno [Sredozemno ∼e] 2. {{001f}}pren. velika količina, mnoštvo, velik broj čega; veliko prostranstvo [∼e problema] 3 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pànōnskī — pànōnsk|ī prid. koji se odnosi na Panoniju (Panonsku nizinu) ∆ {{001f}}Panonska Hrvatska pov. u historiografiji, naziv za S hrvatske krajeve u ranom srednjem vijeku; Panonska nizina geogr. velika nizina u srednjoj Europi u porječju srednjeg toka… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rùkāv — m 〈G rukáva〉 1. {{001f}}dio odjeće koji pokriva ruku [kratki ∼ do lakta; dugi ∼ do šake] 2. {{001f}}a. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}rukavac{{/ref}} b. {{001f}}nešto što se grana, odvaja od svojeg glavnog dijela, glavne arterije; ogranak, krak ⃞… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žabokrèčina — ž 1. {{001f}}bot. zeljasta končasta alga (Zannichellia palustris) iz porodice žabokrečina (Potamogetonaceae), gusto se širi na ustajalim vodama; žabokrijek 2. {{001f}}pren. ono što je bez života i pokreta; mrtvilo, ustajalost, učmalost, parložina …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rukav — rùkāv m <G rukáva> DEFINICIJA 1. dio odjeće koji pokriva ruku [kratki rukav do lakta; dugi rukav do šake] 2. a. v. rukavac b. nešto što se grana, odvaja od svojeg glavnog dijela, glavne arterije; ogranak, krak FRAZEOLOGIJA drži (nosi) suze… …   Hrvatski jezični portal

  • more — mȏre sr <G a> DEFINICIJA 1. velika površina, prostor slane vode koji okružuje kontinente, dio oceana koji više ili manje zalazi u kopno [Sredozemno more] 2. pren. velika količina, mnoštvo, velik broj čega, veliko prostranstvo [more… …   Hrvatski jezični portal

  • marazam — maràzam m <G zma> DEFINICIJA 1. term. opća iscrpljenost tijela, oronulost, svenulost općeg izgleda osobe, iznemoglost od starosti ili od trajne bolesti 2. pren. atmosfera opće apatije [politički marazam]; stagnacija, ustajalost ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • panonski — pànōnskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Panoniju SINTAGMA Panonska Hrvatska pov. u historiografiji, naziv za S hrvatske krajeve u ranom srednjem vijeku; Panonska nizina geogr. velika nizina u srednjoj Europi u porječju srednjeg toka Dunava, o …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.