ı̏racionālan


ı̏racionālan
ı̏racionāl|an prid. odr. -lnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji se ne može izraziti u pojmovima logike, neobuhvatljiv razumom; nerazuman 2. {{001f}}koji nije sposoban zaključivati, koji je izgubio zdrav razum 3. {{001f}}koji je suprotan razumskom; nelogičan
∆ {{001f}}{{/c}}∼ni brojevi mat. {{c=0}}realni brojevi koji se ne daju prikazati omjerom dvaju cijelih brojeva{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • racionalan — rȁcionālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji je zasnovan na razumu; razuman, razborit, odmjeren 2. a. koji je dobro zamišljen; praktičan b. koji je umjeren u utrošku vremena, građe, novca, prostora itd. SINTAGMA racionalna funkcija mat.… …   Hrvatski jezični portal

  • nȅracionālan — prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji se ne zasniva na razumu, koji se opire logičkim razlozima, zaključcima i razmišljanjima; iracionalan 2. {{001f}}koji ne vodi računa o štednji novca, prostora, materijala itd.; rastrošan, neekonomičan, suviše velik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dı̏skurzīvan — prid. 〈odr. vnī〉 fil. koji se izvodi pomoću logičkoga zaključivanja, zasnovan na razmišljanju, racionalan, opr. intuitivan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ekonòmičan — prid. 〈odr. čnī〉 koji je racionalan u troškovima; štedljiv, kućevan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • iracionalìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}fil. učenje da se stvarnost ne može intelektualno, razumski spoznati, da bitak svijeta nije racionalan 2. {{001f}}razg. stav ili postupak koji je suprotan razumskom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nekrìtičan — prid. 〈odr. čnī〉 koji se ne odlikuje smislom za razumno odmjeravanje činjenica, koji se ne odlikuje kritičnošću; neodmjeren u postupcima s obzirom na mjeru, ukus itd., neodgovoran, pristran, više emocionalan nego racionalan, opr. kritičan (1) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅfunkcionālan — prid. 〈odr. lnī〉 koji nije svrsishodan, koji nije racionalan u svojoj funkciji, koji ima dijelova koji nisu potrebni za funkciju [∼ stan; ∼ prostor] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razbacívati — (što, se) nesvrš. 〈prez. razbàcujēm (se), pril. sad. razbàcujūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što), {{c=1}}v. {{ref}}razbacati{{/ref}} 2. {{001f}}(se, se čime) biti rastrošan, nimalo ne štedjeti [∼ se novcem; ∼ se materijalom (pri gradnji, u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zdrȁv — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je dobra zdravlja ili pokazuje da je dobra zdravlja [živ i ∼; ∼ razum] 2. {{001f}}a. {{001f}}koji koristi zdravlju, koji okrepljuje [∼a hrana; to je ∼o] b. {{001f}}koji nije opasan po zdravlje 3. {{001f}}pren. koji… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • racionalizacija — racionalizácija ž DEFINICIJA 1. prilagođavanje troškova raspoloživim prihodima i drugim sredstvima i potrebama države, institucije, društvene organizacije, obitelji itd. 2. ukupnost mjera za povećavanje proizvodnosti i smanjenje troškova u nekoj… …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.