ı̏racionālno


ı̏racionālno
ı̏racionālno pril. {{c=0}}na iracionalan način, ob. {{001f}}u: {{/c}}[∼ se ponašati]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • racionalno — rȁcionālno pril. DEFINICIJA s racionalnošću, pod pretežnim utjecajem razuma, opr. emocionalno, iracionalno ETIMOLOGIJA vidi racionalan …   Hrvatski jezični portal

  • nȅracionālno — pril. na neracionalan način [∼ gospodariti] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • racionálen — lna o prid., racionálnejši (ȃ) knjiž. 1. ki temelji na razumu, razumski: racionalne metode, odločitve; racionalno razlaganje sveta; racionalen in emocionalen / kritik ne uporablja racionalnega jezika / racionalno izbiranje poklica premišljeno 2 …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • panlogizam — panlogìzam m <G zma> DEFINICIJA fil. naučavanje koje drži da je sve što postoji racionalno i da sve racionalno postoji; sva je stvarnost razvitak i očitovanje logičke ideje i samostvaranje razuma ETIMOLOGIJA pan + logizam …   Hrvatski jezični portal

  • bordìžati — (∅) nesvrš. (reg.) 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 reg. 1. {{001f}}pom. u jedrenju manevrirati ploveći protiv vjetra; burdižati 2. {{001f}}pren. snalaziti se u svakodnevnim situacijama, prilagođavati se okolnostima, ekonomizirati,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ekonomizírati — (∅, čime, s čim) dv. 〈prez. ekonomìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. ekonomìzīrān, gl. im. ānje〉 štedljivo raspolagati, biti/bivati ekonomičan; (u)štedjeti obazrivo, racionalno (po)trošiti i uložiti/ulagati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ekonòmija — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}ukupnost čovjekove djelatnosti na održanju i unapređivanju njegove materijalne egzistencije; gospodarstvo u najširem smislu, njegovo vođenje i racionalno upravljanje njime; gospodarenje b. {{001f}}razumna uporaba novca ili …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȅmocionālno — pril. na emocionalan način [reagirati ∼], opr. racionalno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • inženjèring — m 〈N mn nzi〉 1. {{001f}}skup djelatnosti koje imaju za cilj racionalno i funkcionalno projektiranje građevina ili tehničkih i industrijskih postrojenja; konzalting (1) 2. {{001f}}ured, poduzeće i sl. za tehničko organizacijske, inovatorske i sl.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • iracionàlist — m (iracionalìstica ž) 1. {{001f}}onaj koji prihvaća stavove i tumačenja iracionalizma 2. {{001f}}onaj koji se u svakodnevici ne ponaša racionalno, razumski, ne povodi se za logikom zdravog razuma …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.