škrȍb


škrȍb
škrȍb m {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}kem. {{c=0}}polisaharid bijele boje bez okusa i mirisa, pričuvna hrana u biljkama (u krumpiru, žitaricama itd.) 2. {{001f}}{{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}škrobilo{{/ref}}
{{/c}}✧ {{001f}}češ.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • skrȍmnīk — m (skrȍmnica ž) 〈V īče, N mn īci〉 onaj koji je skroman, suzdržan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • škrȍfula — (skrȍfula) ž pat. oteklina vratnih žlijezda …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • škrȍpnuti — (∅) svrš. 〈prez. nēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. škrȍpnuo〉, {{c=1}}v. {{ref}}škropiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skrȍfula — ž, {{c=1}}v. {{ref}}škrofula (i druge riječi){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skrȍfulōzan — prid. 〈prid. znī〉 koji boluje od skrofuloze, koji ima skrofulozu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skrȍman — skrȍm|an prid. 〈odr. mnī〉 1. {{001f}}koji se ne hvali, ne pravi važan, koji se ne razmeće [∼an čovjek], opr. neskroman, razmetljiv 2. {{001f}}koji je bez pretjeranih zahtjeva; koji je bez pretenzija na veličinu i raskoš [∼an dom]; jednostavan,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skrȍmno — pril. na skroman način, sa skromnošću …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skrȍmnōst — ž osobina onoga koji je skroman ili svojstvo onoga što je skromno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skrȍvīšnī — prid. koji je dio, koji se odnosi na skrovište …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skrȍvīšte — skrȍvīšt|e sr tajno mjesto gdje se netko ili nešto skriva [banditi su se povukli u svoja ∼a; u ∼u više nije bilo blaga] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.