škròbilo


škròbilo
škròbilo sr kem. {{c=0}}tvar za škrobljenje; krutilo, štirak, štirka, škrob{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • škrobilo — škròbilo sr DEFINICIJA kem. tvar za škrobljenje; krutilo, škrob, štirak, štirka ETIMOLOGIJA vidi škrob …   Hrvatski jezični portal

  • škrobílo — a s (í) sredstvo za škrobljenje: škrobiti perilo s škrobilom …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • škrȍb — m 1. {{001f}}kem. polisaharid bijele boje bez okusa i mirisa, pričuvna hrana u biljkama (u krumpiru, žitaricama itd.) 2. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}škrobilo{{/ref}} ✧ {{001f}}češ …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štírak — m (štîrka ž) 〈G rka〉 reg. tvar sastavljena od krumpirova, pšeničnog ili rižina škroba uz dodatak stearina i boraksa; krutilo, škrobilo, {{c=1}}usp. {{ref}}škrob{{/ref}} ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • škrob — škrȍb m DEFINICIJA 1. kem. polisaharid C6H10O5, bijele boje bez okusa i mirisa, pričuvna hrana u biljkama (u krumpiru, žitaricama itd.) 2. v. škrobilo ONOMASTIKA pr. (nadimačka, preklapanje s v. škrobati), Skròban (Bjelovar, Donji Miholjac),… …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.