Európljanin
Európljanin m {{c=0}}({{/c}}Európljānka ž{{c=0}}){{/c}} 〈N mn Európljani〉 {{c=0}}stanovnik Europe; Europejac{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Europljanin — Európljanin m (Európljānka ž) <N mn Európljani> DEFINICIJA stanovnik Europe; Europejac ETIMOLOGIJA vidi Europa …   Hrvatski jezični portal

  • Européjac — m 〈G jca, N mn jci/Euròpējācā〉, {{c=1}}v. {{ref}}Europljanin{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sahib — sáhib m DEFINICIJA 1. pov. a. u početku islamske ekspanzije naziv za sve muslimane b. kasnije, ugledan bogat čovjek 2. u Indiji počasna titula i naziv za bijelca: Englez, Europljanin, gospodin ETIMOLOGIJA tur. sahib ← arap. ṣāhtib …   Hrvatski jezični portal

  • Burton — (izg. bárton) DEFINICIJA 1. Richard (1925 1984), britanski kazališni i filmski glumac 2. Richard, Sir (1821 1890), engleski znanstvenik i istraživač, orijentalist, prvi Europljanin koji je ugledao jezero Tanganjiku i ušao u muslimansku Meku; kao… …   Hrvatski jezični portal

  • Burke — (izg. bèrk) DEFINICIJA 1. Edmund (1729 1797), britanski državnik, politički mislilac, važan za povijest političke teorije; u djelu Razmišljanja o Francuskoj revoluciji zagovara konzervatizam u opreci s jakobinizmom 2. Robert O̕Hara (1820 1861),… …   Hrvatski jezični portal

  • Vespucci — (izg. vespȕči), Amerigo (1454 1512) DEFINICIJA talijanski trgovac i pomorski istraživač, u službi Španjolske i Portugala sudjelovao u istraživačkim putovanjima od Meksičkog zaljeva do Patagonije (1499 1502) na kojima je kao prvi Europljanin… …   Hrvatski jezični portal

  • Europejac — Européjac m <G jca, N mn Européjci, Euròpējācā> DEFINICIJA v. Europljanin ETIMOLOGIJA vidi Europa …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”