Fijùmān
Fijùmān m {{c=0}}({{/c}}Fijùmānka ž{{c=0}}){{/c}} 〈G Fijumána, N mn Fijumáni〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}reg. fam. {{c=0}}Riječanin 2. {{001f}}{{/c}}pov. pol. pejor. {{c=0}}onaj koji prihvaća poseban status grada Rijeke (za vrijeme Habsburške Monarhije)
{{/c}}✧ {{001f}}tal.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Fijuman — Fijùmān m (Fijùmānka ž) <G Fijumána, N mn Fijumáni> DEFINICIJA 1. reg. fam. Riječanin 2. pov. pol. pejor. onaj koji prihvaća poseban status grada Rijeke (za vrijeme Habsburške Monarhije) ETIMOLOGIJA tal. Fiume: Rijeka …   Hrvatski jezični portal

  • fijumanski — fijùmānskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Fijumu i Fijumane ETIMOLOGIJA vidi Fijuman …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”