demògrafskī


demògrafskī
demògrafsk|ī prid. {{c=0}}koji se odnosi na demografiju i demografe
∆ {{001f}}{{/c}}∼a tranzicija sociol. ekon. {{c=0}}demografsko prijelazno razdoblje s tradicionalnog, primitivnog režima biološke reprodukcije koji se odvija uz visoku stopu nataliteta i mortaliteta, na moderni režim reprodukcije koji se odvija uz niske stope nataliteta i mortaliteta; {{/c}}∼i pritisak sociol. {{c=0}}pojam koji označuje rastući omjer stanovnika na određenom području prema raspoloživim sirovinama i uvjetima potrebnim za život; {{/c}}∼o starenje sociol. ekon. {{c=0}}proces povećavanja stanovništva starog 60, 65 ili više godina{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • demografski — demògrafskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na demografiju i demografe SINTAGMA demografska povijest sociol. ekon. statistički kvantitativni prikaz razvoja stanovništva nekoga grada, pokrajine, zemlje ili svijeta; demografska tranzicija sociol.… …   Hrvatski jezični portal

  • demògrafski — pril. kao demograf, na način demografa …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • demografski — demògrafski pril. DEFINICIJA kao demograf, na način demografa ETIMOLOGIJA vidi demografija …   Hrvatski jezični portal

  • demográfski — a o prid. (ȃ) 1. nanašajoč se na demografijo: demografski podatki; demografska študija / demografska veda 2. nanašajoč se na sestavo, rast prebivalstva: demografski proces; demografske razmere, spremembe; demografska struktura krajevne skupnosti …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Югославия — (Jugoslavija, Jyгославиja)         Социалистическая Федеративная Республика Югославия, СФРЮ (Socialistička Federativna Republika Jugoslavija, Социjaлистичка Федеративна Република Jyгославиja).          I. Общие сведения          Ю.… …   Большая советская энциклопедия

  • Rudo — Infobox Settlement settlement type = subdivision type = Country subdivision name =Bosnia and Herzegovinasubdivision type1 = subdivision name1 = subdivision type2 = subdivision name2 = timezone=CET utc offset=+1 timezone DST = CEST utc offset DST …   Wikipedia

  • Tesanj — Tešanj Tešanj Тешањ [[Image:|100px|center|Blason]] [[Image:|100px|center|Drapeau]] Blason Drapeau …   Wikipédia en Français

  • Tešanj — 44° 36′ 42″ N 17° 59′ 14″ E / 44.6117, 17.9872 …   Wikipédia en Français

  • Trnovo (République serbe de Bosnie) — Pour les articles homonymes, voir Trnovo. 43° 39′ 58″ N 18° 26′ 45″ E …   Wikipédia en Français

  • ДАННЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ — сведения о численности и росте народонаселения с дифференциацией его по возрасту и полу (Болгарский язык; Български) демографски данни (Чешский язык; Čeština) demografické údaje (Немецкий язык; Deutsch) demographische Aufgaben (Венгерский язык;… …   Строительный словарь


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.