dȍktor


dȍktor
dȍktor m {{c=0}}({{/c}}dȍktorica ž{{c=0}}){{/c}} {{c=0}}1. {{001f}}najviši akademski stupanj, stječe se u različitim zemljama pod različitim uvjetima, najčešće disertacijom i njezinom obranom pred imenovanom komisijom (kratica: dr.) 2. {{001f}}a. {{001f}}{{/c}}pov. {{c=0}}titula koja se stjecala završetkom nekih fakulteta i polaganjem dodatnog ispita (na pravnim fakultetima i sl.) b. {{001f}}titula koja se stječe završetkom medicinskog i stomatološkog fakulteta 3. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}liječnik, dotur
{{/c}}✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • KTOR — Infobox Radio station name = KTOR city = Westwood, California area = Sierra Nevada branding = slogan = 99.7 FM the Torch airdate = frequency = 99.7 MHz format = Classic rock power = erp = 90 watts haat = 757 meters class = A facility id = 82891… …   Wikipedia

  • fȁktor — m 1. {{001f}}sredstvo, pokretna snaga, uzrok ili uvjet čega, svaki od elemenata koji pridonose nekom rezultatu; činilac, činitelj, čimbenik [ljudski ∼] 2. {{001f}}ekon. posrednik u vanjskotrgovinskom poslovanju; uključuje se u financiranje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lȅktor — m (lȅktorica ž) 1. {{001f}}nastavnik praktičar na visokim školama (ob. za strane jezike) 2. {{001f}}osoba koja čita i jezično stilski ispravlja i dotjeruje rukopise 3. {{001f}}kat. a. {{001f}}drugi po redu od četiriju nižih činova svećenstva b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȅktor — m 1. {{001f}}pov. u starom Rimu upravitelj (ob. u vezama riječi) 2. {{001f}}pov. (rektur, rehtur) u srednjem vijeku u hrv. primorskim gradovima (i drugdje u Europi) odgovorna osoba na različitim mjestima u crkvenoj i svjetovnoj hijerarhiji 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȅktor — m 1. {{001f}}mat. dio kruga između luka (kružnice) i dva polumjera; kružni isječak 2. {{001f}}vojn. zona defenzivne ili ofenzivne djelatnosti za koju je odgovorna jedna vojna jedinica 3. {{001f}}posebni odio (ob. u većim poduzećima ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trȁktor — m tehn. motorno vozilo za vuču poljoprivrednih alatki, strojeva i vozila [voziti se na ∼u] ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vȅktor — m 1. {{001f}}mat. a. {{001f}}klasično, orijentirana dužina u ravnini ili prostoru, točnije, klasa ekvivalentnih orijentiranih dužina (podudarnih u duljini, smjeru i orijentaciji) b. {{001f}}element vektorskog prostora (u slučaju vektorskog… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Viktor — I Vịktor   [v ; lateinisch, eigentlich »Sieger«], Herrscher:    Italien:    1) Vịktor Emanuel II., italienisch Vittorio Emanuele II, König von …   Universal-Lexikon

  • Reang — or Riang, as it may be spelt, is one of the 21 scheduled tribes of Tripura state of India. The Reangs sometimes refer themselves as Bru. They are mainly dwelling in the North Tripura and the South Tripura districts of Tripura state in India. They …   Wikipedia

  • Alternate versions of Thor — This is a page that shows the alternate versions of Thor.In mainstream comic continuityEric MastersonEric Masterson is initially bonded with Thor after Thor is punished for apparently killing Loki. Masterson carries the mantle of Thor for several …   Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.