dvòsmislen


dvòsmislen
dvòsmislen prid. odr. -ī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji se može tumačiti na dva načina 2. {{001f}}koji ispod prividnog smisla podmeće drugi, koji ostavlja mjesta za aluziju{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • dvosmislen — dvòsmislen prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji se može tumačiti na dva načina 2. koji ispod prividnog smisla podmeće drugi, koji ostavlja mjesta za aluziju ETIMOLOGIJA dvo + v. smisao …   Hrvatski jezični portal

  • nedvosmislen — nedvòsmislen prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji ne ostavlja mogućnost da bude dvosmislen, koji je potpuno jasan; nedvojben ETIMOLOGIJA ne + v. dvosmislen …   Hrvatski jezični portal

  • dvosmisleno — dvòsmisleno pril. DEFINICIJA na dvosmislen način, s dvosmislenošću ETIMOLOGIJA vidi dvosmislen …   Hrvatski jezični portal

  • dvòsmisleno — pril. na dvosmislen način, s dvosmislenošću …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nedvòsmislen — prid. 〈odr. ī〉 koji ne ostavlja mogućnost da bude dvosmislen; nedvojben, potpuno jasan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pîtījskī — prid. a. {{001f}}koji se odnosi na Pitiju b. {{001f}}pren. koji je nejasan, dvosmislen ∆ {{001f}}Pitijske igre u antičkoj Grčkoj, svečanosti i natjecanja koja su se održavala u Delfima u čast boga Apolona …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pitijski — pȋtījskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na Pitiju 2. pren. koji je nejasan, dvosmislen SINTAGMA Pitijske igre u antičkoj Grčkoj, svečanosti i natjecanja koja su se održavala u Delfima u čast boga Apolona ETIMOLOGIJA vidi Pitija …   Hrvatski jezični portal

  • ekvivokantan — ekvivòkantan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. koji je jednakozvučan, koji ima isto sazvučje [ekvivokantna rima] 2. koji se može tumačiti na dva načina, koji ispod prividnog smisla krije drugi; dvosmislen, dvoznačan ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

  • dvosmislenost — dvòsmislenōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. svojstvo onoga što je dvosmisleno; dvoznačnost 2. višeznačnost pjesničkog nasuprot jednoznačnosti znanstvenog jezika ETIMOLOGIJA vidi dvosmislen …   Hrvatski jezični portal

  • dvosmislica — dvòsmislica ž DEFINICIJA ono što je dvosmisleno rečeno ETIMOLOGIJA vidi dvosmislen …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.