dvòsmislica


dvòsmislica
dvòsmislica ž {{c=0}}ono što je dvosmisleno rečeno{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • dvosmislica — dvòsmislica ž DEFINICIJA ono što je dvosmisleno rečeno ETIMOLOGIJA vidi dvosmislen …   Hrvatski jezični portal

  • ekvivokacija — ekvivokácija ž DEFINICIJA izraz koji ima dva (ili više) značenja, onaj koji ispod prividnog smisla podmeće drugi, onaj koji ostavlja mjesta za aluziju; dvosmislenost, dvosmislica ETIMOLOGIJA nlat. aequivocatio: podudaranje u riječima …   Hrvatski jezični portal

  • amfibologija — amfibològija ž DEFINICIJA 1. dvoznačnost neke fraze ili rečenice [ići ćeš u ratu poginuti nećeš vratiti se kući = može značiti a. da ćeš poginuti u ratu i nećeš se vratiti kući b. da nećeš poginuti u ratu i da ćeš se vratiti kući]; dvosmislica,… …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.