dvòspolac


dvòspolac
dvòspolac m 〈G -ōlca, N mn -ōlci〉 knjiš. {{c=0}}onaj koji ima značajke muškoga i ženskoga spola; hermafrodit{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • dvospolac — dvòspolac m <G ōlca, N mn ōlci> DEFINICIJA knjiš. onaj koji ima značajke muškoga i ženskoga spola; hermafrodit ETIMOLOGIJA dvo + v. spol …   Hrvatski jezični portal

  • hermafròdīt — m 〈G hermafrodíta〉 1. {{001f}}(Hermafrodit) mit. sin Hermesa i Afrodite, voljom bogova sjedinjen je s nimfom Salmakidom u jedno biće 2. {{001f}}biol. organizam u kojemu su spojene muške i ženske osobine; dvospolac (o čovjeku, životinji ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dvospolan — dvȍspōlan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji ima oba spola ETIMOLOGIJA vidi dvospolac …   Hrvatski jezični portal

  • dvospolčev — dvospólčev prid. DEFINICIJA koji pripada dvospolcu ETIMOLOGIJA vidi dvospolac …   Hrvatski jezični portal

  • dvospolnost — dvospólnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. biol. postojanje muških i ženskih spolnih žlijezda u organizmu jedne jedinke; hermafroditizam 2. a. posjedovanje aktivnog i pasivnog spolnog interesa b. istovremena heteroseksualnost i… …   Hrvatski jezični portal

  • androgin — andrògīn m <G androgína> DEFINICIJA 1. onaj koji ima dva spola; dvospolac 2. bot. biljka koja ima istovremeno i muške i ženske cvjetove (npr. orah) 3. mit. onaj koji ima dva tijela (muško i žensko) ETIMOLOGIJA grč. andrógynos ≃ andro + gynḗ …   Hrvatski jezični portal

  • hermafrodit — hermafròdīt m <G hermafrodíta> DEFINICIJA 1. (Hermafrodit) mit. sin Hermesa i Afrodite, voljom bogova sjedinjen je s nimfom Salmakidom u jedno biće 2. biol. čovjek, životinja ili biljka u kojemu su spojene muške i ženske osobine; dvospolac …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.