dvòstruk


dvòstruk
dvòstruk prid. odr. -ī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji je udvojen, predvojen, koji je u dva sloja, u dvije linije {{/c}}[∼i kolosijek] {{c=0}}2. {{001f}}koji se obavlja, provodi, ostvaruje ili postoji na dva načina; dvojak, dvogub, dvovrstan 3. {{001f}}koji je velik kao ono s čim se uspoređuje i još toliko
∆ {{001f}}{{/c}}∼o dno, ∼a vrata {{c=0}}i sl. konstrukcije koje se izvode radi zaštite od buke, udarca, kao različita ojačanja radi sigurnosti {{/c}}[∼a stakla; ∼a izolacija] {{c=0}}ili oblikuju tajne pretince ili mjesta za skrivanje predmeta, dragocjenosti, prevoženje zabranjene robe itd. {{/c}}[kovčeg s ∼im dnom]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • dvostruk — dvòstruk prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji se obavlja, provodi, ostvaruje ili postoji na dva načina; dvojak, dvovrstan 2. koji je udvojen, predvojen, koji je u dva sloja, u dvije linije [dvostruki kolosijek] 3. koji je velik kao ono s čim… …   Hrvatski jezični portal

  • dipl- — diplo DEFINICIJA kao prvi dio riječi znači dvostruk, dvojak, dvojan, dvostran; dvostruko, dvo [diplopija] ETIMOLOGIJA grč. diplo ; diplóos: dvostruk …   Hrvatski jezični portal

  • Ластрич — (Филипп, 1700 83) францисканец, родом из Боснии, в 1741 1745 гг. провинциал Боснии, ревностный проповедник и деятельный писатель. Собрания его проповедей: Testimonium bilabium seu sermones panegyrico dogmatico morales pro solemnitatibus (Венеция …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • bìnārnī — bìnārn|ī prid. 1. {{001f}}koji je udvojen, dvostruk, dvojan, dvojediničan, dvočlan, od dva povezana dijela [∼e zvijezde; ∼i ritam; kemijski ∼i spojevi] 2. {{001f}}mat. brojevni sustav kome je osnova broj 2, u načinu zapisivanja koriste se samo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dualìtēt — m 〈G dualitéta〉 1. {{001f}}karakter bića ili stvari koji je dvostruk, koji ima dvije prirode, naravi, koji ima dva aspekta; dvojstvo, dualizam (1) 2. {{001f}}log. u modernoj logici princip kontradikcije (zakon dualiteta), neka stvar ne može… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dȕplī — dȕpl|ī prid. razg. 1. {{001f}}koji je identičan s nečim drugim; dvostruki 2. {{001f}}koji postoji u ili se sastoji od dva konzistentna dijela; dvojaki 3. {{001f}}koji je dvostruk; dvostruko veći [∼i frajer] ∆ {{001f}}∼a lopta sport u odbojci… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dvògub — prid. 〈odr. ī〉 ekspr. koji je: 1. {{001f}}dvojak 2. {{001f}}udvojen (u dva sloja i sl.); dvostruk (1) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dvôjnī — prid. koji čine, izvode ili ostvaruju dvije (strane, osobe), koji se sastoji od dva; dvostruk, udvojen …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dùālnī — prid. koji se odnosi na dual, koji je dvojni, dvojak, dvostruk …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jednòstruk — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je od samo jednog struka (biljka, konac) 2. {{001f}}koji nije presavijen i nije dvostruk, udvostručen, trostruk, utrostručen itd …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.