frekvèncija

frekvèncij|a (∅, čega) ž {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}fiz. {{c=0}}fizikalna veličina (simbol f ili n), učestalost, broj oscilacija (nekog oscilirajućeg sustava ili vala) po sekundi, jedinica: hertz (simbol Hz) 2. {{001f}}često ponavljanje, česta pojava, navala u velikim množinama {{/c}}[velika ∼a prometa] {{c=0}}3. {{001f}}učestalost, čestota izražena jedinicom mjere ili kvantifikatorom {{/c}}[velika ∼a; mala ∼a; visoka ∼a; niska ∼a]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}biti na istoj ∼i pren. {{c=0}}dobro se razumjeti, slagati se (s kime)
{{/c}}✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • frekvencija — frekvèncija (Ø, čega) ž DEFINICIJA 1. fiz. fizikalna veličina (simbol f ili n), učestalost, broj oscilacija (nekog oscilirajućeg sustava ili vala) po sekundi, jedinica: hertz (simbol Hz) 2. često ponavljanje, česta pojava, navala u velikim… …   Hrvatski jezični portal

  • skin-efekt — skȉn èfekt m DEFINICIJA fiz. pojava nejednolike raspodjele električne struje po presjeku vodiča; s porastom frekvencije izmjenična struja sve više teče izvanjskim dijelovima vodiča što rezultira povećanjem otpora (kod vrlo visokih frekvencija… …   Hrvatski jezični portal

  • sinkrociklotron — sinkrocȉklotrōn m <G sinkrociklotróna> DEFINICIJA fiz. akcelerator, vrsta ciklotrona kod kojeg se frekvencija akcelerirajućeg električnog polja (koja je u običnom ciklotronu konstantna) sinkronizira s povećanim periodom čestica koje se… …   Hrvatski jezični portal

  • radiofrekvencija — radiofrekvèncija ž DEFINICIJA fiz. svaka frekvencija elektromagnetskog zračenja ili alternantne struje u intervalu od 3 do 300 gigahertza ETIMOLOGIJA radio 1 + v. frekvencija …   Hrvatski jezični portal

  • audiofrekvencija — audiofrekvèncija ž DEFINICIJA tehn. frekvencija alternativnih struja, stvarajući između 50 i 10.000 titraja u sekundi, proizvodi u telefonu čujne zvukove; kratica AF ETIMOLOGIJA audio + v. frekvencija …   Hrvatski jezični portal

  • piezoelektrični — piezoelèktričnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na piezoelektriku SINTAGMA piezoelektrični efekt fiz. pojava električnog napona između suprotnih površina nekih kristala (piezoelektrični kristali) kada se mehanički deformiraju, dešava se i obratan …   Hrvatski jezični portal

  • poligon — polìgōn m <G poligóna> DEFINICIJA 1. mat., v. višekutnik 2. vojn. zemljišna ili vodena površina ili odgovarajući zračni prostor, opremljeni za izvođenje borbene i taktičke obuke, za istraživanja i pokuse ratne i druge tehnike 3. sport… …   Hrvatski jezični portal

  • UHF — DEFINICIJA krat. fiz. područje elektromagnetnih frekvencija koje se koristi za emitiranje (radiovalovi od 300 MHz do 3 GHz); ultravisoka frekvencija, usp. VHF ETIMOLOGIJA engl. Ultra High Frequency …   Hrvatski jezični portal

  • VHF — DEFINICIJA krat. tehn. područje elektromagnetnih frekvencija koje se koriste za emitiranje (radiovalovi od 30 do 300 Hz); vrlo visoka frekvencija, usp. UHF ETIMOLOGIJA engl. Very High Frequency …   Hrvatski jezični portal

  • frekvencijski — frekvèncījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na frekvenciju SINTAGMA frekvencijski raspon tehn. raspon ulaznih frekvencija prihvatljivih nekom uređaju kako bi mogao raditi ETIMOLOGIJA vidi frekvencija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.