Kreólac


Kreólac
Kreólac m 〈G -lca, N mn -lci, G Krèōlācā〉 etn. {{c=0}}1. {{001f}}ob. onaj koji je rođen na Maskarenskom otočju bez obzira na boju kože 2. {{001f}}a. {{001f}}potomak frankofonskih ili španjolskih kolonista (na jugu SAD-a) b. {{001f}}{{/c}}mn {{c=0}}mješanci u tim kolonijama (za razliku od bijelaca i doseljenih afričkih crnaca) 3. {{001f}}{{/c}}antrop. {{c=0}}ime koje su ruski naseljenici na Aljasci dali potomcima miješanih brakova između Rusa i Aleuta, Eskima i Indijanaca 4. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}tamnoputa, vrlo lijepa osoba, rasni tip (u smislu ljepote i dobre mješavine, a ne čistoće {{/c}}[lijep kao ∼]
✧ {{001f}}fr., šp., port. lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Kreolac — Kreólac m <G lca, N mn lci, G Krèōlācā> DEFINICIJA etn. 1. ob. onaj koji je rođen na Maskarenskom otočju bez obzira na boju kože 2. a. potomak frankofonskih ili španjolskih kolonista (na jugu SAD a) b. (mn) mješanci u tim kolonijama (za… …   Hrvatski jezični portal

  • Kreolka — Krèōlka ž <D L i, G mn ā/ ī> DEFINICIJA v. Kreolac ETIMOLOGIJA vidi Kreolac …   Hrvatski jezični portal

  • kreolski — krèōlskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Kreolce SINTAGMA kreolski jezici lingv. kontaktni jezici nastali u prekomorskim europskim kolonijama na temelju pojednostavljenih europskih jezika i pod utjecajem domorodačkih jezika (indo portugalski,… …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.