kȍnceptuālan

kȍnceptuāl|an prid. odr. -lnī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji sadrži koncepciju 2. {{001f}}koji se odnosi na pojmove; apstraktan 3. {{001f}}koji se bavi definicijama i odnosima (a ne činjenicama) među pojmovima u nekom području istraživanja
∆ {{001f}}{{/c}}∼na umjetnost lik. {{c=0}}pravac nastao 1960-ih, razvio se iz minimalizma; termin je upotrijebio američki umjetnik Sol Le Witt za stvaralački izraz kod kojeg je izvedba umjetničkog djela potisnuta u drugi plan jer se veća važnost pridaje konceptu i zamisli na kojoj ono počiva; izlažu se skice, zapisi, uvodni tekstovi koji promatrača žele potaknuti na složenije misaone procese i duhovno-emotivnu ili društveno-političku angažiranost i osviještenost{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.