kémījskī

kémījsk|ī prid. {{c=0}}koji se odnosi na kemiju, koji se koristi u kemiji, koji je nastao kemijskim procesima {{/c}}[∼a čistionica]
{{c=0}}∆ {{001f}}{{/c}}∼a industrija {{c=0}}grana industrije, proizvodi kemijske proizvode kemijskim postupcima; {{/c}}∼a jednadžba {{c=0}}prikaz kemijske reakcije simbolima i formulama (na lijevoj su strani ishodne tvari ili reaktanti, na desnoj produkti reakcije); {{/c}}∼a olovka {{c=0}}olovka s uloškom koji na vrhu ima kuglicu; {{/c}}∼a tehnologija {{c=0}}znanost o procesima kemijske industrije; {{/c}}∼a vlakna {{c=0}}umjetna vlakna stvorena kemijskom tehnologijom ispredanja; {{/c}}∼e formule {{c=0}}pojednostavljeno prikazivanje kemijskih spojeva ili procesa uz pomoć kemijskih simbola i indeksa broja atoma; {{/c}}∼e reakcije {{c=0}}međusobno reagiranje kemijskih elemenata i/ili spojeva; {{/c}}∼i spoj {{c=0}}supstancija koja se sastoji od istovrsnih jedinki (molekula) sastavljenih od atoma dvaju ili više elemenata {{/c}}[prirodni/sintetski ∼i spoj; organski/anorganski ∼i spoj]{{c=0}}; {{/c}}∼i element{{c=0}}; {{/c}}∼i znakovi (simboli) {{c=0}}znakovi jednog atoma kemijskog elementa naznačeni početnim slovom latinskoga ili grčkog naziva elementa; {{/c}}∼o čišćenje {{c=0}}uklanjanje masnoća i njima srodnih nečistoća s tkanina uz pomoć organskih otapala; {{/c}}∼o oružje {{c=0}}sva sredstva koja služe za dopremanje bojnog otrova na cilj i njegovo aktiviranje{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • kemijski — kémījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na kemiju, koji se koristi u kemiji, koji je nastao kemijskim procesima [kemijska čistionica] SINTAGMA kemijska ekologija znanost o kemijskim tvarima koje djeluju u odnosima između živih organizama,… …   Hrvatski jezični portal

  • kemíjski — tudi kémijski a o prid. (ȋ; ẹ) nanašajoč se na kemijo: kemijski inštitut; kemijski laboratorij / kemijski tehnik / kemijske razlage ♦ kem. kemijska kinetika fizikalna kemija, ki proučuje pogoje in potek kakega procesa // kemičen: fizikalne in… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • binarni — bìnārnī prid. DEFINICIJA 1. koji je od dva povezana dijela [binarne zvijezde; binarni ritam; kemijski binarni spojevi]; dvočlan, dvojediničan, dvostruk, udvojen 2. mat. brojevni sustav kome je osnova broj 2, u načinu zapisivanja koriste se samo… …   Hrvatski jezični portal

  • Serbokroatische Standardvarietäten — Banknote des Jugoslawischen Dinar von 1985: Bezeichnung des Zahlwortes „Tausend“ in serbischer und kroatischer Variante …   Deutsch Wikipedia

  • Unterschiede zwischen den serbokroatischen Standardvarietäten — Banknote des Jugoslawischen Dinar von 1985: Bezeichnung des Zahlwortes „Tausend“ in serbischer und kroatischer Variante …   Deutsch Wikipedia

  • Unterschiede zwischen der kroatischen, der serbischen und der bosnischen Standardsprache — Banknote des Jugoslawischen Dinar von 1985: Bezeichnung des Zahlwortes „Tausend“ in serbischer und kroatischer Variante …   Deutsch Wikipedia

  • Idioma serbocroata — Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. Motivo: ¿Cual es la fuente para argumentar y redactar el artículo en pasado, en la wiki en inglés, esta lengua es considerada un… …   Wikipedia Español

  • bìnārnī — bìnārn|ī prid. 1. {{001f}}koji je udvojen, dvostruk, dvojan, dvojediničan, dvočlan, od dva povezana dijela [∼e zvijezde; ∼i ritam; kemijski ∼i spojevi] 2. {{001f}}mat. brojevni sustav kome je osnova broj 2, u načinu zapisivanja koriste se samo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • farmakòloškī — prid. koji se odnosi na farmakologiju i farmakologe ∆ {{001f}}∼ stimulatori sport različiti kemijski preparati čije djelovanje pojačava nadražaj središnjega živčanog sustava, {{c=1}}usp. {{ref}}doping{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • flȕks — m 1. {{001f}}fiz. a. {{001f}}brzina protjecanja neke veličine (masa, volumen, energija) podijeljena površinom presjeka, gustoća toka b. {{001f}}mjera brzine prenošenja energije ili neke tvari kroz neku površinu; tok 2. {{001f}}kem. kemijski spoj… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.