Samaríćanin


Samaríćanin
Samaríćanin m {{c=0}}({{/c}}Samaríćānka ž{{c=0}}){{/c}} 〈N mn Samaríćani〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}Samaritanac (1){{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}(samarićanin) pren. {{c=0}}milosrdan čovjek, {{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}Samaritanac (3){{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Samarićanin — Samaríćanin m (Samaríćānka ž) <N mn Samaríćani> DEFINICIJA 1. v. Samaritanac (1) 2. (samarićanin) pren. milosrdan čovjek, usp. Samaritanac (3) ETIMOLOGIJA vidi Samarija …   Hrvatski jezični portal

  • Samaritánac — m (Samarìtānka ž) 〈N mn nci〉 1. {{001f}}stanovnik Samarije (Samaritanije); Samarijac 2. {{001f}}rel. pripadnik židovske sekte koja je nastala u 6. st. pr. Kr., kad je većina židovskog naroda bila u babilonskom sužanjstvu, a u Samariji su mnogi… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Samaríjac — m (Samàrījka ž) 〈G jca, N mn Samaríjci, G Samàrījācā〉, {{c=1}}v. {{ref}}Samarićanin{{/ref}}, {{ref}}Samaritanac{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • samaríćānski — pril. kao Samarićanin, na način Samarićana …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Šimun — Šȉmūn DEFINICIJA 1. v. 2. (hebr. Šimȍn) bibl. a. prvo ime Sv. Petra, v. prvog apostola b. Sv. jedan od 12 Isusovih apostola, zvan Kanaanac ili Zelota, mučenik, pogubljen u Perziji gdje je propovijedao kršćanstvo c. Cirenac Židov koji je nosio… …   Hrvatski jezični portal

  • Samarijac — Samaríjac m (Samàrījka ž) <G jca, N mn Samaríjci, G Samàrījācā> DEFINICIJA v. Samarićanin, Samaritanac ETIMOLOGIJA vidi Samarija …   Hrvatski jezični portal

  • Samaritanac — Samaritánac m (Samarìtānka ž) <N mn nci> DEFINICIJA 1. stanovnik Samarije (Samaritanije); Samarićanin, Samarijac 2. rel. pripadnik židovske sekte koja je nastala u 6. st. pr. Kr., kad je većina židovskog naroda bila u babilonskom sužanjstvu …   Hrvatski jezični portal

  • samarićanski — samaríćānski pril. DEFINICIJA kao Samarićanin, na način Samarićana ETIMOLOGIJA vidi Samarija …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.