angažírati

angažírati (koga, što, se) dv. prez. angàžīrām (se), pril. sad. -ajūći (se), pril. pr. -āvši (se), gl. im. -ānje〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(koga, što) {{c=0}}primiti/primati, uzeti/uzimati u posao ili službu po ugovoru, sklopiti/sklapati angažman, zadobiti koga za što, pokrenuti na što, na neki posao, projekt i sl. {{/c}}[∼ stručnjake; ∼ suradnike] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}a. {{001f}}založiti se/zalagati se, zauzimati se za što {{/c}}[∼ se da se nevin čovjek oslobodi] {{c=0}}b. {{001f}}(u)miješati se u što, postati sudionik čega, uzeti udjela u čemu {{/c}}[∼ se u radu sindikata]
✧ {{001f}}fr.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • angažirati — angažírati (koga, što, se) dv. <prez. angàžīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (koga, što) primiti/primati, uzeti/uzimati u posao ili službu po ugovoru, sklopiti/sklapati angažman, zadobiti… …   Hrvatski jezični portal

  • angažírati — am dov. in nedov. (ȋ) 1. nastaviti, zaposliti, zlasti na umetniškem področju: angažirati umetnika v gledališču 2. pritegniti, uporabiti za določen namen: angažirali so vse sile, da bi ublažili položaj ♦ ekon. angažirati kredit // publ.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • angažman — angàžmān m <G angažmána> DEFINICIJA 1. služba ili rad na određeno vrijeme po ugovoru (obično umjetnika) [potpisati angažman] 2. v. angažirati (2) ETIMOLOGIJA vidi angažirati …   Hrvatski jezični portal

  • angàžmān — m 〈G angažmána〉 1. {{001f}}služba ili rad na određeno vrijeme po ugovoru (obično umjetnika) [potpisati ∼] 2. {{001f}}zalaganje za što, {{c=1}}usp. {{ref}}angažirati (2){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zaùzēti — zaùzēt|i (što, se) svrš. 〈prez. zȁuzmēm (se), pril. pr. ēvši (se), prid. trp. zȁuzēt, gl. im. zauzéće〉 1. {{001f}}(što) ratom, borbom steći (područje), osvojiti, zadobiti 2. {{001f}}zaposjesti, nastaniti se 3. {{001f}}(se) a. {{001f}}pomoći oko …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùhapsiti — svrš. 〈prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùhapšen〉 1. {{001f}}razg. lišiti koga slobode; zatvoriti, uhititi, uzaptiti 2. {{001f}}pren. uhvatiti koga za neki posao, dovesti u društvo, angažirati ✧ {{001f}}tur. ← arap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neangažiran — neangàžīrān prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji nije dobio angažman (posao po ugovoru ili sl.) ili nije uključen u neki projekt, organizaciju 2. koji se ne želi uključiti u neku djelatnost, projekt, organizaciju, koji pasivno odn. neutralno… …   Hrvatski jezični portal

  • kapacitirati — kapacitírati dv. <prez. kapacìtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (koga) angažirati, obvezati/obvezivati ga vremenski i ponašanjem [ne bih Vas želio kapacitirati] 2. odrediti/određivati kapacitet čega, ob.… …   Hrvatski jezični portal

  • zauzeti — zaùzēti (se) svrš. <prez. zȁuzmēm (se), pril. pr. ēvši (se), prid. trp. zȁuzēt, gl. im. zauzéće> DEFINICIJA 1. (što) ratom, borbom steći (područje), osvojiti, zadobiti 2. zaposjesti, nastaniti se 3. (se) a. pomoći oko čega; angažirati se b …   Hrvatski jezični portal

  • uhapsiti — ùhapsiti svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùhapšen> DEFINICIJA 1. razg. lišiti koga slobode; zatvoriti, uhititi 2. pren. uhvatiti koga za neki posao, dovesti u društvo, angažirati ETIMOLOGIJA tur. hapis: zatvor ← arap. ḥabs …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.