prı̏je

prı̏je1 prij. (s G) {{c=0}}izriče 1. {{001f}}da se što događa u vremenu ranije od onoga što znači riječ na koju se odnosi {{/c}}[∼ mraka] {{c=0}}2. {{001f}}da je tko po redu ispred drugoga {{/c}}[vi ste ∼ mene na redu] {{c=0}}3. {{001f}}da je od događaja o kojem se govori proteklo vrijeme označeno imenskom riječju {{/c}}[∼ osam godina]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}∼ svega (prvo svega) {{c=0}}uvodne riječi prije niza tvrdnji, od kojih je prva najvažnija, odnosno kad se najvažnija najavljuje kao prva {{/c}}[A: Zašto niste zvonili? B: Prije svega, nismo imali zvona, a onda ...]
————————
prı̏je2 pril. {{c=0}}1. {{001f}}a. {{001f}}dalje u prošlost u odnosu na trenutak kad se što zbiva {{/c}}[dan ∼ je otputovao] {{c=0}}b. {{001f}}dosad, odsada {{/c}}[nikad ∼ nisam čuo] {{c=0}}2. {{001f}}brže (prema drugomu) {{/c}}[tko će ∼]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}prvo 3. {{001f}}u prošlosti, ranije {{/c}}[∼ je bilo drugačije] {{c=0}}4. {{001f}}a. {{001f}}više {{/c}}[to je ∼ vuk nego pas] {{c=0}}b. {{001f}}radije {{/c}}[∼ ću se ubiti nego da na to pristanem]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}što ∼ {{c=0}}u najkraće vrijeme, što brže (treba učiniti); {{/c}}tko će ∼ {{c=0}}poziv na utrkivanje ili na ogledanje u brzini (obavljanja rada i sl.); {{/c}}tko ∼ djevojci njegova djevojka posl. {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}dosl. {{c=0}}(o proscima) 2. {{001f}}tko bude brži postići će uspjeh; {{/c}}trenutak ∼ {{c=0}}prije ili bilo kad u budućnosti (o onome što će se sigurno dogoditi); {{/c}}utoliko ∼ što {{c=0}}(u službi veznika) ističe važnost rečenice koja slijedi ili naglašava završnu, zaključnu misao{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • -pri — pri·on; …   English syllables

  • pri — pri; pri·a·can·thi·dae; pri·a·can·thus; pri·al; pri·ap·ic; pri·a·pism; pri·a·pi·um; pri·ap·u·la·cea; pri·ap·u·loi·dea; pri·a·pus; pri·a·pu·si·an; pri·er; pri·ma·cy; pri·mage; pri·mal; pri·ma·quine; pri·maried; pri·mar·i·ly; pri·mari·ness;… …   English syllables

  • pri|ap|ic — or pri|ap|ic «pry AP ihk, AY pihk», adjective. 1. of or having to do with Priapus and his worship. 2. = phallic. (Cf. ↑phallic) –Pri|ap´i|cal|ly, –pri|ap´i|cal|ly, adverb …   Useful english dictionary

  • PRI — steht für: Partido Revolucionario Institucional (dt.: institutionelle Partei der Revolution ); eine langjährige Regierungspartei in Mexiko Partito Repubblicano Italiano; eine Partei in Italien Primary Rate Interface; siehe… …   Deutsch Wikipedia

  • PRI — may refer to:* IATA airport code for Praslin Island Airport, in the Seychelles * The ISO 3166 1 3 letter country code and an abbreviation for Puerto Rico * Institutional Revolutionary Party, or PRI in Spanish, a Mexican political party * Pacific… …   Wikipedia

  • pri- — DEFINICIJA kao prvi dio složenice 1. uz glagol označava a. primicanje, približavanje, dodirivanje [primaknuti; pristati; prionuti] b. sastavljanje, spajanje, pričvršćivanje [pričvrstiti; pribosti; prikovati; prišiti; privezati] c. zbijanje,… …   Hrvatski jezični portal

  • pri´ma|fa´ci|e — pri|ma fa|ci|e «PRY muh FAY shee ee, FAY shee», at first view; before investigation. ╂[< Latin prīmā faciē, ablative of prīma faciēs first appearance. Compare etym. under prime1 (Cf. ↑prime), noun, face. (Cf. ↑face)] –pri´ma|fa´ci|e, adjective …   Useful english dictionary

  • pri|ma fa|ci|e — «PRY muh FAY shee ee, FAY shee», at first view; before investigation. ╂[< Latin prīmā faciē, ablative of prīma faciēs first appearance. Compare etym. under prime1 (Cf. ↑prime), noun, face. (Cf. ↑face)] –pri´ma|fa´ci|e, adjective …   Useful english dictionary

  • pri|mo — pri|mo1 «PREE moh», noun. Italian. the first or principal part in a musical duet or trio. pri|mo2 «PREE moh», adverb. Latin. first of all: »My eiderdown fascinates me, primo because we are having cold winter weather... (P. N. Furbank) …   Useful english dictionary

  • pri|on — pri|on1 «PRY on», noun. any one of four similar petrels of the Southern Hemisphere whose bills are edged with projections resembling the teeth of a saw. ╂[< Greek príōn a saw] pri|on2 «PREE on», noun. a protein particle about 100 times smaller …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.