slijéditi

slijéditi (∅, koga) nesvrš. prez. -īm, pril. sad. -dēći, gl. im. -éđēnje〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(koga) {{c=0}}a. {{001f}}hodati za kim, pratiti koga b. {{001f}}paziti na koga; uhoditi c. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}oponašati postupke; ugledati se u koga 2. {{001f}}{{/c}}(∅) {{c=0}}javljati se poslije čega, pratiti što {{/c}}[poslije prvog oduševljenja slijedi ravnodušnost]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • slijediti — slijéditi nesvrš. <prez. īm, pril. sad. dēći, gl. im. éđēnje> DEFINICIJA 1. (koga) a. hodati za kim, pratiti koga b. paziti na koga; uhoditi c. pren. oponašati postupke; ugledati se u koga 2. (Ø) javljati se poslije čega, pratiti što… …   Hrvatski jezični portal

  • ìći — nesvrš. 〈prez. ı̏dēm, pril. sad. ı̏dūći, pril. pr. ı̏šāvši, imp. ìdi, prid. rad. ı̏šao〉 1. {{001f}}(kuda, kamo, komu, s kim, za kim, uz koga, uza što) a. {{001f}}kretati se hodajući; hodati [∼ ulicom] b. {{001f}}kretati se nekim vozilom [∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ići — ìći nesvrš. <prez. ȉdēm, pril. sad. ȉdūći, pril. pr. ȉšāvši, imp. ìdi, prid. rad. ȉšao> DEFINICIJA 1. (kuda, kamo, komu, s kim, za kim, uz koga, uza što) a. kretati se hodajući [ići ulicom]; hodati b. kretati se nekim vozilom [ići… …   Hrvatski jezični portal

  • sekta — sȅkta ž <G mn sȇktā/ ī> DEFINICIJA 1. rel. skupina ljudi koju ujedinjuju zajednička vjerska uvjerenja, različita od općeprihvaćenih u široj zajednici; sljedba 2. pren. općenito, uža ili manjinska skupina unutar veće organizacije ili šireg… …   Hrvatski jezični portal

  • naslijediti — naslijéditi (koga, što) svrš. <prez. nàslijēdīm, pril. pr. īvši, prid. trp. nàslijēđen> DEFINICIJA 1. dobiti, primiti što od predaka, srodnika ili onoga tko je oporučno ostavio [naslijediti imanje] 2. dobiti poslije koga, slijediti za kim… …   Hrvatski jezični portal

  • Matija Mažuranić — Signed photograph of Matija Mažuranić Born 1817 Novi Vinodolski, Croatia Died April 17th, 1881 Feldhof, Austria Occupati …   Wikipedia

  • dr̀žati se — nesvrš. 〈prez. īm se, pril. sad. ēći se, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(∅) ponašati se neovisno o pritiscima, promjenama situacije i sl. [drži se, uzv. bodrenja, ne popuštaj, ustraj i sl.] a. {{001f}}dobro nositi godine, biti krepak u zreloj ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ljúbiti — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. ljȗbīm (se), pril. sad. ljúbēći (se), prid. trp. ljȗbljen, gl. im. ljúbljēnje〉 1. {{001f}}dodirom usana izražavati ljubav, poštovanje ili naklonost [∼ u lice]; cjelivati (se) 2. {{001f}}a. {{001f}}osjećati ljubav… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • modernizírati — (što) dv. 〈prez. modernìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. modernìzīrān, gl. im. ānje〉 uvesti/uvoditi novi duh i novu tehniku, slijediti zahtjeve i potrebe vremena …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • naslijéditi — (koga, što) svrš. 〈prez. nàslijēdīm, pril. pr. īvši, prid. trp. nàslijēđen〉 1. {{001f}}dobiti, primiti što od predaka, srodnika ili onoga tko je oporučno ostavio [∼ imanje] 2. {{001f}}dobiti poslije koga, slijediti za kim; produžiti, nastaviti [∼ …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.