slágati

slágati (što, se) nesvrš. prez. slȃžēm (se), pril. sad. -žūći (se), gl. im. -ānje〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}složiti{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}(se s kim) {{c=0}}živjeti s kim u miru i slozi {{/c}}[∼ se s roditeljima; ∼ se u braku]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}slažem(o) se {{c=0}}formula neposrednog suglašavanja u dijaloškoj situaciji; suglasan sam{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • slagati — slágati (što) nesvrš. <prez. slȃžēm, pril. sad. žūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. v. složiti 2. (se s kim) živjeti s kim u miru i slozi [slagati se s roditeljima; slagati se u braku] FRAZEOLOGIJA slažem (o) se formula neposrednog… …   Hrvatski jezični portal

  • slàgati — svrš. 〈prez. slȁžēm, pril. pr. āvši, imp. slàži, prid. rad. slȁgao〉 1. {{001f}}(∅) reći laž, neistinu 2. {{001f}}(koga) prevariti, obmanuti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slagati — slàgati svrš. <prez. slȁžēm, pril. pr. āvši, imp. slàži, prid. rad. slȁgao> DEFINICIJA 1. (Ø) reći laž, neistinu 2. (koga) prevariti, obmanuti ETIMOLOGIJA s (a) + v. lagati …   Hrvatski jezični portal

  • pȍstelja — pȍstelj|a ž krevet, ležaj za odmor i spavanje [raspremiti ∼u] ⃞ {{001f}}biti prikovan (privezan) za ∼u biti nepokretan; biti na samrtnoj (samrtničkoj) ∼i biti na umoru, umirati; pasti u ∼u razboljeti se; rastavljeni od stola i ∼e formula u zn.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rôg — m 〈N mn rògovi/rȍzi〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koštan, šupalj ili pun izraštaj na glavi nekih životinja (govedo, srndać) b. {{001f}}takav ili sličan izraštaj na glavi nekih mitoloških bića 2. {{001f}}〈ob. mn〉 poseban organ (puževa), ticalo 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rog — rȏg m <N mn rògovi/rȍzi, zb. rògōvlje> DEFINICIJA 1. a. koštan, šupalj ili pun izraštaj na glavi nekih životinja (govedo, srndać) b. takav ili sličan izraštaj na glavi nekih mitoloških bića 2. (ob. mn) poseban organ (puževa), ticalo 3. a.… …   Hrvatski jezični portal

  • postelja — pȍstelja ž DEFINICIJA krevet, ležaj za odmor i spavanje [raspremiti postelju] FRAZEOLOGIJA biti prikovan (privezan) za postelju biti nepokretan; biti na samrtnoj (samrtničkoj) postelji biti na umoru, umirati; pasti u postelju razboljeti se;… …   Hrvatski jezični portal

  • aranžírati — (što) dv. 〈prez. arànžīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. arànžīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}prirediti/priređivati kreativno i sa smislom za lijepo [∼ buket cvijeća; ∼ izlog]; urediti/uređivati, složiti/slagati 2. {{001f}}razg.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • baklàva — baklàv|a ž 〈N mn bakláve〉 kulin. orijentalna slastica, listasta pita s orasima prelivena rastopljenim šećerom ili medom s dodatkom limunova soka [grčka ∼a; turska ∼a; slagati ∼u] ✧ {{001f}}tur. ← arap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • frekvèncija — frekvèncij|a (∅, čega) ž 1. {{001f}}fiz. fizikalna veličina (simbol f ili n), učestalost, broj oscilacija (nekog oscilirajućeg sustava ili vala) po sekundi, jedinica: hertz (simbol Hz) 2. {{001f}}često ponavljanje, česta pojava, navala u velikim… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.